Akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos"


Projekta "Dabas vērotāji" dalībnieki jūras, upju un ezeru krastus apseko jau kopš 1989. gada. Viņu secinājums: sadzīves atkritumu ūdenstilpju krastos mazāk nepaliek, gluži pretēji - ar katru gadu to ir vairāk. Lai pievērstu skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību krastu un ūdeņu tīrībai un aizsardzībai, sabiedriskā organizācija "Bērnu Vides skola" (BVS) īstenoja akciju "Tīri ūdeņi tīros krastos".

Akcija notika no Starptautiskās Ūdens dienas (22. marts) līdz Zemes dienai (22. aprīlis). Akcijas pirmajā posmā skolās notika informatīvi un izglītojoši pasākumi par ūdens tēmu, lai pievērstu skolēnu uzmanību ūdens problēmām.

Akcijas centrālais pasākums notika Zemes dienā. Šajā dienā akcijas dalībnieki, aicinot piebiedroties arī citus skolēnus un vietējās sabiedrības pārstāvjus, sakopa kādas upes, ezera, jūras krastu, rīkoja dažādas citas ar ūdeņiem saistītas aktivitātes. Lai informētu par notiekošo akciju, skolēni sadarbojās ar vietējiem plašsaziņas līdzekļiem - laikrakstiem, radio, televīziju.

Noslēgumā aktīvākie dalībnieki pulcējas kopīgā pasākumā. Šogad 3. jūnijā aktīvākie akcijas dalībnieki no katras skolas tikās noslēguma pasākumā Daugavas muzejā Doles salā, kur iepazinās ar senajiem zvejas rīkiem, iejutās zvejnieku "ādā", spēlēja spēles, devās izbraukumā ar kuģīti un pie ugunskura, cepot desiņas, dalījās iespaidos par paveikto.

Akcijas atbalstītāji - Reģionālais Vides centrs Centrālai un Austrumeiropai (REC) 2003. gadā, Pasaules dabas fonda (WWF) Zviedrijas nodaļa 2004. gadā, Latvijas Vides aizsardzības fonds 2005. gadā. Paldies visiem, kas atbalstījuši akcijas norisi skolās! Viņu vārdus varat lasīt pie akcijas apraksta skolās.
 

Akcijas vadītāja Inese Liepiņa
e-pasts: inese@bvs.parks.lv


Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.