Akcija skolās

Madonas pilsētas ģimnāzija

Dalībnieki
20 5. klašu skolēni, 3 skolotāji.
Norise un rezultāti
Akcija notika gandrīz trīs mēnešus - no 1. marta līdz 29. maijam.
Eskursija uz izstādi Madonas virsmežniecībā "Kas koku valodu reiz izprast iemācīsies, tas meža balsīs vienmēr klausīsies". Tikšanās ar Zaļā punkta pārstāvi. Sarunas, izmantojot uzskates līdzekļus un mācību filmas par atkritumu pārstrādi un "Zaļo punktu" Latvijā. Vienu mēnesi ilga akcija "Vāksim baterijas". Veselības nedēļā - pēcpusdiena "Dzīvo zaļi".
Zemes dienā notika talka pie Aronas upes. Turp skolēni devās ar riteņiem. Talkas laikā arī skolēni mācījās sniegt pirmo palīdzību (kādam saindējoties vai, ja ir piesūkusies ērce), pētīja sausu koku, mācījās šķērsot upi, noteica straumes ātrumu, cepa desiņas un ripināja Lieldienu olas. Talkā sakopts Aronas upes posms pie Bīrānu dzirnavām (apmēram 2 km), savākti apmēram 148 kg atritumu, ieskaitot 72 stikla pudeles.
Paveiktie darbi atspoguļoti arī Madonas rajona laikrakstā "Stars".

"21. aprīlī mēs braucām uz Aronas upi. Tur nonācām 30 minūtēs. Paņemām maisus, plastmasu vienā, papīru otrā un stiklu citā. Upes krastā bija lielas ēkas drupas. Drupās bija pilns ar atkritumiem. Kad upes krasti bija tīri, mēs saskaitījām 71 stikla pudeli, 14 maisus ar plastmasu un vienu maisu ar papīru." Rita K., 5. e klase

Savāktie atkritumi.


Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.