Akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos"

Akcija skolās, 2005. gads


Informativa kampana
Akcijas pirmaja posma skolas notiek informativi un izglitojosi pasakumi par udens temu, lai pieverstu skolenu uzmanibu udens problemam. Piemeram, zimejumu izstades un plakatu konkursi.

 

Talka Zemes diena
Akcijas centralais pasakums notiek Zemes diena. Saja diena akcijas dalibnieki, aicinot piebiedroties ari citus skolenus un vietejas sabiedribas parstavjus, sakopj kadas upes, ezera, juras krastu, riko dazadas citas ar udeniem saistitas aktivitates.

 

Noslegums
Nosleguma aktivakie dalibnieki pulcejas kopiga pasakuma.
Sogad 3. junija aktivakie akcijas dalibnieki no katras skolas tikas nosleguma pasakuma Daugavas muzeja Doles sala, kur iepazinas ar senajiem zvejas rikiem, iejutas zvejnieku "ada", speleja speles, devas izbraukuma ar kugiti un pie ugunskura, cepot desinas, dalijas iespaidos par paveikto.

 


Akcijas vaditaja Inese Liepina
e-pasts: inese@videsskola.lv


Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.