Akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos"

Akcijas rezultāti, 2005. gads

2005. gadā akcijas rezultātus apkopojuši un atskaites atsūtījušas 26 skolu 1700 skolēnu dažādos Latvijas reģionos. Domājams, ka tikpat daudz skolu piedalījušās akcijā ar informāciju un praktisku darbību, bet nav atradušas laiku apkopot rezultātus un atsūtīt atskaites.

Šo trīs gadu laikā, kopš norisinās akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos", dažādojušās informatīvo pasākumu formas, palielinājies iesaistīto personu loks.

Arvien mazāk ir tādu skolu, kas tikai sarīkojušas sakopšanas talkas. Vairums skolu veltījušas lielas pūles informācijas vākšanai uz izplatīšanai. Informācijas kampaņas laikā mēneša garumā tikuši gatavoti plakāti, sienas avīzes, bukleti un publikācijas presē par vides piesārņošanu, referāti, pētījumi un projektu darbi par ūdens tēmu, notikuši konkursi un viktorīnas par ūdeni, organizētas intervijas un aptaujas par dzeramā ūdens kvalitāti, ekskursijas uz attīrīšanas iekārtām, rādītas videofilmas, rīkotas izstādes, teātra uzvedumi, ūdensputnu vērošana un zīmēšana, praktiskas ūdens taupīšanas akcijas.

Par ūdens tēmu runāts dažādos ārpusklases pasākumos, tā iekļauta arī dažādu mācību priekšmetu saturā. Par vides saudzēšanu runāts vecāku sapulcēs, uz sadarbību aicināti vietējie iedzīvotāji. Vairākas skolas sagatavojušas un iedzīvotājiem izplatījušas aicinājumus nepiesārņot vidi.

Kā akcijas noslēgums visās dalībskolās notikusi ūdenskrātuvju krastu sakopšanas talka. Bez tam vairākas skolas šajā dienā veidojušas uzvedumus, ekskursijas un "trasītes", notikuši konkursi par labāk sakopto teritoriju, dziedātas dziesmas un spēlētas spēles, atjaunotas vētras nopostītās kāpas. Neiztrūkstošs pasākums pēc labi paveikta darba - ugunskurs ar desiņu cepšanu.

Jāsaka, ka skolas labi sagatavojušās talkai - sagādāti darba rīki, cimdi un atkritumu maisi, noorganizēta savākto atkritumu aizvešana uz izgāztuvēm, daudzas skolas savāktos atkritumus arī šķirojušas. Te liela pateicība jāsaka vietējai pašvaldībai un to komunālajiem dienestiem, ko atzīst gandrīz visi akcijas dalībnieki.

Lai nu kā, kopīgiem spēkiem skolas šogad sakopušas 65 km upju, ezeru un jūras krastu, savākušas ap 20 t atkritumu! Šis gan nav tas rezultāts, par kuru varētu īpaši priecāties - labāk būtu, ja upju krasti ar katru gadu būtu arvien tīrāki un šādas akcijas vairs nebūtu jārīko! Bet kamēr atkritumu kalni turpinās krāties mežos un upju krastos, turpināsim pielikt pūles, lai šīs vietas attīrītu! Aicinām uz sadarbību vietējās pašvaldības un visus iedzīvotājus, lai kopīgiem spēkiem panāktu, ka mūsu ūdeņi ir tīri un tek tīros krastos!


Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.