Bibliogrāfija

Krastu vērotāji

Loreta un Andris Urtāni
Kas ir upe?
R.: BVS, 1997, 27 lpp.
Informatīvs materiāls, uzskatāms vizuālais materiāls, noteicēji

Loreta un Andris Urtāni
Kā noteikt upes tīrības pakāpi?
R.: BVS, 1997. - 27 lpp.

Mācību metodiskais līdzeklis.
Nodarbības skolēniem, skolēnu darba lapu paraugi, metodiskie norādījumi, ūdens augu un dzīvnieku noteicēji.

Aquatic project Wild, Aquatic Education Activity Guide
Western Regional Environmental Education Council, 1987, 240 p.

Dažādas metodes un metodiskie ieteikumi skolotājiem, kā izmantot pētījumu metodi skolā, mācību stundās, darba lapu paraugi skolēniem.

Working for better Water qualityin the Baltic sea
The Baltic Sea Project
National Agency for Education in Sweden in cooperation with UNESCO, 1994, 204 p.

Mācību metodiskais līdzeklis par ūdens kvalitātes noteikšanu, darba lapu paraugi skolēniem.

Michael L. Roa
Environmental Science activities Kit
The center for applied research in education, 1993, 332 p.

Mācību metodiskais līdzeklis pamatskolām un vidusskolām. Dažādas metodes dabas zinību apguvei, darba lapu paraugi skolēniem.

Brigita Rozīte, Māra Taimiņa
Ūdens piliena ceļojums
R.: BVS, 1994. - 55 lpp.
Metodiskais līdzeklis vides izglītībā sākumskolai.

Ieteikumi, kā īstenot ūdens tēmu dažādās mācību stundās. Skolotāju un skolēnu darba lapu paraugi.

Projects without panic
A do – it – yourself GCSE coursework guide
Jennie Wallace – Hadrill, Jenny Lundh, Mike Eastham & Healther Wilson Field Studies Council Alan Macpherson Scottish Field Studies Association.
Field Studies Council, 1990, 34 p.

Praktiski ieteikumi, kā vislabāk īstenot projektu metodi.


Meža vērotāji

Alda Baranova
Spēles metode bioloģijas stundās, R.:RaKa, 1999, - 68 lpp.

Spēles teorētiskais pamatojums, spēļu klasifikācija, to izmantošanas nosacījumi, spēļu vadīšanas un organizēšanas nosacījumi.

Learning out of doors
Suffolk County Counsil Education – David Peachey, 1991
Autoru kolektīvs. Mācību metodiskais līdzeklis sākumskolām un pamatskolām vides izglītības apgūšanai. Darba lapu paraugi skolēniem

Meža gudrību rokasgrāmata. Tulkojums no franču valodas
R.: Egmont Latvija, 1998 - 156 lpp.
Plašs ilustratīvais materiāls, idejas par to, ko var darīt skolēni, dodoties mežā.

Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam
(WWF) Pasaules Dabas fonda Latvijas programma
R.: 1999. - 364 lpp.
Informatīvs materiāls par Latvijas mežiem, kurā ir aplūkoti šādi jautājumi:

 1. Latvijas mežu politika un likumdošana;
 2. mežainuma un koku sugu sastāva pārmaiņu dinamika un to galvenie ietekmējošie faktori;
 3. meža dzīvnieki Latvijā;
 4. koktirdzniecība Latvijā no 13.gs līdz 20. gs. 1940. gadam;
 5. mežu izmantošanas attīstība Latvijā.

Vides aizsardzības politika Latvijā 1999,
R.: VARAM, 1998. - 60 lpp.Informatīvs materiāls par valsts vides aizsardzības politiku, par valsts vides aizsardzības institucionālo sistēmu, par VARAM galvenajām darbības jomām vides aizsardzībā.

Project learning tree
American Forest Foundation 1995, 402 p.
Environmental Education Pre K – 8 Activity Guide

Mācību metodiskais līdzeklis vides izglītības ieviešanai skolās. Darba lapu paraugi skolēniem.

Environmental Education
Hall Sverige Rent, Svenska Institutet

Mācību metodiskais līdzeklis, kurā ir uzskatāmas shēmas, skolēnu darba lapu paraugi, informatīvs materiāls par ilgtspējīgu attīstību, kā arī daudz dažādu ideju, ko var īstenot skolā, mācību stundā.

JoAnne Dennee, Julia Hand
Exploring the Forest with Grand forest Tree
Wood Works 1994, 260 p.

Dažādas idejas un metodes, kuras var īstenot mācību stundās vides izglītības ieviešanai skolās.

Activity Cards 4 – H Earth connections

Mācību metodiskais līdzeklis, dažādas spēles ar metodiskiem ieteikumiem un norādījumiem.

Windows to Nature
Mildred Masheder
WWF, 89 p.

Mācību metodiskais līdzeklis sākumskolām, dažādas idejas, uzskatāms vizuālais materiāls, kuru var izmantot mācību stundās vides izglītības ieviešanai skolās.

Meža skolas grāmata. Tulkojums no franču valodas.
R.: WWF, 1996. - 186 lpp.
- Nora Rutka, Sarmīte Ozoliņa

Mācību metodiskais līdzeklis.
Spēles un praktiskās nodarbības, kurām ir pievienoti metodiskie norādījumi, darba apraksts, saturs, mērķi un izvērtējums.

Ceļabiedrs, 1999. gads, Nr.6
Informatīvs materiāls, dažādas metodes, darba lapu paraugi skolēniem, kuras var izmantot mācību stundās, dodoties pētīt mežu.

Ligita Liepiņa, Inese Liepiņa, Hermanis Arājs
Koki un krūmi vasarā. Noteicējs
R.: BVS, 1997. - 31 lpp.

Koki un krūmi ziemā. Noteicējs.
Ligita Liepiņa, Inese Liepiņa
R.: BVS, 1997. - 32 lpp.


Skaties 21. gadsimtā!

Lessons in life
· Society · Economy · Education
Sustainable development environment , 1998, 22 p.

Mācību metodiskais līdzeklis pamatskolām par ilgtspējīgu attīstību.

Cadispa primary Fish farming, tourism and boglands, WWF, 1994, 69 p.

Mācību metodiskais līdzeklis, kurš ietver galvenos pamatprincipus par ilgtspējīgu attīstību, mācību metodes skolēniem, skolēnu darba lapu paraugus.

Apkure privātmājās
Šķidrais kurināmais, elektrība, malka, siltumsūkņi, regulēšanas sistēmas, siltuma sistēmas. Tulkojums no zviedru valodas.
VARAM, “Apgāds Norden AB”, 2000,
Rakstiski padomi siltuma iekārtu iegādei un apkopei, apraksti par to, kā funkcionē dažādas apsildes sistēmas, kā pēc iespējas efektīvāk ir iespējams tās izmantot.

Agenda 21
From words to action
Environmental education for sustainable development, The Baltic Sea Project, 15 p.

Mācību metodiskais līdzeklis skolām par ilgtspējību.  

Local Agenda 21
Phares programmas atbalstītā projekta “Sail” izdotie materiāli par ilgtspējīgu attīstību.
Ilgtspējīgas attīstības principi un rādītāji pašvaldībās.
Sabiedrības līdzdalība Local Agenda 21.
Local Agenda 21 struktūra un darbība.
Local Agenda 21 mērķi un uzdevumi.

Maikls Dž. Kinslejs Phare
Ceļvedis ekonomikas atveseļošanā
“Apgāds Norden AB”, 2000, 214 lpp.

Informatīvs materiāls - kā sabiedrība var pieņemt lēmumus par ilgtspējīgu vietējo attīstību. Ir izklāstīta pieeja par vietējās saimniecības attīstības mēģinājumiem.

WWF and Education for suistainable development “INSPIRATION”, WWF, 1998, 28 p.

Ziņojums, dažādi komentāri par valstīm, kuras ir iesaistījušās projektā par ilgtspējīgu attīstību.

A sustainable Baltic Region, The Baltic University A Sustainable baltic region, 1997

Autoru kolektīvs, Zviedrijā izdots materiāls.
Materiāli izdoti 10 žurnālos par ilgtspējīgu attīstību.
Tajos ir atrodama informācija par

 1. ilgtspējību;
 2. enerģētiku;
 3. sabiedrību un to ietekmējošiem faktoriem;
 4. pārtikas ražotni un mežsaimniecību;
 5. ilgtspējīgu rūpniecību;
 6. virzību uz ilgtspējīgu attīstību;
 7. ilgtspējīgām pilsētām un mikrorajoniem;
 8. ilgtspējīgas attīstības ekonomiku;
 9. ilgtspējīgas attīstības ētiku, likumiem, kultūru un uzvedību;
 10. to, kā no ilgtspējīgas attīstības idejas nonākt līdz aktīvai darbībai.

 

Paul Ekins, Mayer Hillman, Robert Hutchison
The GAIA future series Wealth beyond measure An atlas of new economics, GAIA Books Limited,191 p.

Aprakstīta pieeja, kā, izmantojot pareizu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, var panākt vēlamus rezultātus ekonomikā un sociālā jomā.

The Baltic Sea Project
From words to action Environmental education for sustainable development, National Agency for education in Sweden, UNESCO,1998, 134 p.

Aplūkots Baltijas jūras projekta ietvaros notikušās konferences saturs:
dažādas metodes darbā ar skolēniem vides izglītības īstenošanā skolās;
atspoguļotas jauniešu diskusijas ar politiķiem.

Kathleen Morgan, Hugh Murphy
Team Planet – an action pack on our world and ourselves
Stage 1 P3 – P4
Webs of dependencePrimary School Development Education Project, 1993, 68 p.

Metodiskais mācību līdzeklis par ilgtspējīgu attīstību pamatskolām.
Darba lapas skolēniem. 

Rang V agus Rang VI Sustainable development, 80 p.
Team Planet – an action pack on our world and ourselves
Kathleen Morgan, Hugh Murphy

Primary School Development Education Project, 1993.
Metodiskais mācību līdzeklis par ilgtspējīgu attīstību skolām.
Darba lapas skolēniem, metodiskie ieteikumi.

Rang 3 ages Rang 4 Interconnections 76 p.
Team Planet – an action pack on our world and ourselves
Kathleen Morgan, Hugh Murphy

Primary School Development Education Project, 1993.
Metodiskais mācību līdzeklis par ilgtspējīgu attīstību pamatskolām.
Darba lapas skolēniem, metodiskie ieteikumi.
 Mājaslapa atjaunota projekta „Balticseanow.info” (CB9) ietvaros
v.1.0 © videsskola.lv. 2011. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja Rixtel.