Akcija

Dalībnieku saraksts, 2003. gads

Aizkraukles pilsētas sākumskola
Annenieku pamatskola
Asūnes pamatskola
Augstkalnes vidusskola
Bērzupes speciālā internātskola
Ērgļu vidusskola
Gaigalavas pamatskola
Iļģuciema vidusskola
Jersikas pamatskola
Jūrkalnes pamatskola
Kārsavas 2.vidusskola
Kārsavas mazpulks "Upe"
Kārsavas pilsētas ģimnāzija

Kaunatas vidusskola
Krāslavas pamatskola
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Kursīšu pamatskola
Kurzemītes pamatskola
Lazdonas pamatskola
Liepājas Ezerkrasta sākumskola
Limbažu 1.vidusskola
Litenes pamatskola
Lubānas vidusskola
Madonas pilsētas ģimnāzija
Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Meirānu Kalpaka pamatskola
Mežmales vidusskola
2. Mežvidu pamatskola
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Nīcas vidusskola
Ošupes pamatskola
Pampāļu pamatskola
Pļaviņu ģimnāzijas pulciņš "Jaunie dabas draugi"
Pudinavas skola
Pušmucovas pamatskola
Remtes pamatskola
Rendas pamatskola
Rīgas 49. vidusskola

Robežnieku pamatskola
Rūjienas vidusskola
Salaspils 1.vidusskola
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Saldus sākumskola
Saulkrastu vidusskola
Stacijas pamatskola
Svētciema pamatskola
Ugāles vidusskola
UNESCO asociētā Staiceles pamatskola
Usmas pamatskola
Valles vidusskola
Varakļānu vidusskola
Vītolu pamatskola
Zaņas pamatskola
Zvejniekciema vidusskola