Akcija

Akcija skolās, 2003. gads

Aizkraukles pilsētas sākumskola
Aizkraukle
Dalībnieki: 2.c klase un audzinātāja.
Izveidota "Ūdens un zemes avīze", zīmējumu konkurss "Kāpēc daba raud?", top mākslas darbi no pudelēm un avīzēm, laikrakstā "Staburags" izveidota lappusīte bērniem, ekskursija uz uzņēmumu "Aizkraukles ūdens".
Talka Zvaigžņupītes un Daugavas krastos, kā arī "Kalna Ziedu" muzeja teritorijā.

Annenieku pamatskola
Dobeles rajons
Dalībnieki: 110 skolēni, 11 skolotāji.
Nodarbība mazpulcēniem par tīras vides un tīra ūdens nozīmi. Sakopts Bērzes upes krasts (0,3 km).

Asūnes pamatskola
Krāslavas rajons
Zemes dienā skolēni tīrīja Asūnīcas upes krastu (sakopti 300 m); devās ekskursijā uz aizsargājamajiem dabas objektiem - Piloru ozolaudzi un Ežezeru.
Akcijas laikā tika izveidota Asūnīcas upes pase un, izmantojot bioloģisko metodi, tika noteikta ūdens tīrības pakāpe.
Sadarbībā ar Krāslavas rajona izglītības pārvaldi, Asūnas skolas Ūdens konkursā tika iesaistītas visas citas rajona skolas un pat Asūnes pagasta iedzīvotāji.

Augstkalnes vidusskola
Dobeles rajons
Dalībnieki: 203 skolēni, 20 skolotāji un vecāki.
Svētes krastu apsekošana, herbārija vākšana. Talkās laikā tika sakopti Silaines muižas dzirnavu dīķa krasti (apmēram 2,5 m). Skrējiens ap ezeru, talkas noslēgumā - spoku nakts.

Bērzupes speciālā internātskola
Bērzupes pagasts
Dalībnieki: 72 skolēni, 8 skolotāji.
Zemes dienā skolēni sakopa Bērzes upes Annenieku ūdenskrātuves krastus (ap 100 m), attīrīja un padziļināja avotiņu pie skolas (20 m). Kopā savākti 10 maisi ar atkritumiem.

Ērgļu vidusskola
Madonas rajons
Dalībnieki: 153 skolēni un 6 skolotāji.
Sakopts Pulgožņa ezera krasts (0,5 km) un brāļu Jurjānu muzeja apkārtne (8,7 ha). Atkritumus skolēni svēra ar ar muzeja eksponātu - bezmēnu, rezultāts - 5 kg.
Citi pasākumi: pētījumi, kas dzīvo un aug Ogres krastos, skolēni rakstīja rajona un pagasta avīzei, 8. klase izveidoja spēli "Zivs" un talkas laikā to novadīja 2 - 5. klasēm.

Ērgļu vidusskola
Madonas rajons
Dalībnieki: 25 skolēni, 2 skolotāji.
Sakopts Ogres upes krasts (apmēram 2 km). Savāktie atkritumi satilpa septiņos 100 litru maisos.
Citi pasākumi: informatīva stenda izveide, ģeogrāfijas stundās tiek vākta informācija par ūdens nozīmi un Ērgļu apkārtnes ūdenstilpēm. Ekskursijas uz Ērgļu HES, pārbaudījumu trasīte ceļā uz talkas vietu.

Gaigalavas pamatskola
Rēzeknes rajons
Dalībnieki: 65 skolēni, 3 skolotāji un pagasta iedzīvotāji.
Vairāki skolēni piedalījās Starptautiskajā ūdens solidaritātes konkursā Belģijas pilsētā Ģīlā; aprakstu un zīmējumu konkurss; talka pie Krēslītes upes, atkritumi savākti apmēram 1 km krasta posmā (2 maisi ar pudelēm, papīriem un stikla lauskām), uzbūvēts tiltiņš pār upīti.

Iļģuciema vidusskola
Rīga
Dalībnieki: 280 skolēni, 10 skolotāji.
9. klasēs - projekts "Ūdens manā dzīvē"; 11. klasēs - literāro darbu konkurss "Mana Daugava - mans Staburags"; 6. - 9. klasēm - eseju un zīmējumu konkurss; ekskursija uz attīrīšanas iekārtām Daugavgrīvā; 7. klases skolnieki mācījās, kā noteikt ūdens tīrību pēc ūdens augiem.
Talkas laikā tika attīrīti Buļļupes krasti (2,5 km), savākti apmēram 40 maisi (4 x 100 l) ar atkritumiem.

Jersikas pamatskola
Preiļu rajons
Dalībnieki: 87 skolēni, 10 skolotāji.
Sakopti Daugavas krasti (8 kg), šosejas mala (2 km), skolas apkārtne, 2 autobusu pieturas. Savākti 16 maisi ar atkritumiem, galvenokārt stikla un plastmasas pudeles.
Citi pasākumi: skolēni piedalījās Preiļu rajona akcijā "Dabas skola pie ūdeņiem", notika aptauja par ūdens izmantošanu un piesārņošanu, pasākums "Kas kait man nedzīvot/Pie tā tīra ūdentiņa".

Jūrkalnes pamatskola
Ventspils rajons
Dalībnieki: 8 skolēni un skolotāja.
Muižupītes pētījumi, izmantojot dabas vērotāju anketas, sakopti apmēram 500 metri upītes krastu, savākti 500 l atkritumu.

Kārsavas 2.vidusskola
Kārsava, Ludzas rajons
Dalībnieki: 8 skolēni un skolotāja. Sakopti Rītupes krasti (0,8 km), savākti apmēram 3 kg atkritumu.
Citi pasākumi: zīmēšana, upes iemītnieku pētīšana.

Kārsavas mazpulks "Upe"
Kārsava, Ludzas rajons
Dalībnieki: 6 skolēni, skolotāja
Informācijas vākšana par Rītupes baseina Avženkas upi; Apsekojot Avženku, divās vietās tika pamanīta kanalizācijas ūdeņu noplūde un nelegāla izgāztuve. Upes krastos dzīvojošo iedzīvotāju aptauja; intervija ar pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku par upes stāvokli; iesniegti ierosinājumi Avženkas piesārņojuma samazināšanai.
Tiek izstrādāta sadarbības programma starp Kārsavas pilsētas domi un mazpulku pārveidot akciju par ilgtspējīgas rīcības programmu.

Kārsavas pilsētas ģimnāzija
Kārsava
Dalībnieki: 28 skolēni un skolotāja
Akciju organizēja 8. klases skolēni. Talkā tika sakopts Šnitkas upes krasts (5 km), skolēni noteica ūdens kvalitāti pēc ūdensdzīvnieku paraugiem; upes tīrības pārbaudes rezultāti tika iesniegti Kārsavas pilsētas domē. Notika arī zīmējumu izstāde, miniatūru un aprakstu konkurss.

Kaunatas vidusskola
Kaunata, Rēzeknes rajons
Dalībnieki: 13 skolēni un skolotāja.
Sakopts Kaunatas ezera krasts (0,5 km), savākti 7 maisi ar atkritumiem.
Citi pasākumi: tematiskas mācību stundas, uzskates materiālu izplatīšana.

Krāslavas pamatskola
Krāslava
Dalībnieki: 140 skolēni un 12 skolotāji.
Talkā sakopts Jāņupītes kreisais krasts (0,5 km), savākti 170 l atkritumu Izveidots informatīvais stends, 6. -9. klases piedalījās neklātienes konkursā; pārrunas audzināšanas stundās. Zemes dienā - mazpulka sacensības "Noslēpumu taka".

Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Krāslava
Dalībnieki: 140 skolēni, 7 skolotāji.
Sakopti Soļankas upes krasti (1 km) un tuvumā esošā meža josla (200m); atkritumi satilpa divās traktora piekabēs, daudz stikla un plastmasas pudeļu.
Citi pasākumi: dzejoļu konkurss, ķīmijas stundas veltītas ūdens iepazīšanai, skolēnu referāti par ūdens attīrīšanas metodēm un hidrosfēru.

Kursīšu pamatskola
Kursīši, Saldus rajons
Dalībnieki: visi skolas skolēni, 12 skolotāji, vecāki un pagasta priekšsēdētājs.
Krustvārdu mīklas, dīķa garuma mērīšana, pasaku konkurss, makets "Dzīvnieki Kursīšu dīķī", plakātu konkurss, mācību pārgājiens uz ūdens attīrīšanas staciju.
Noslēguma pasākumā - dīķa krasta sakopšana, stafete ar ekoloģijas elementiem apkārt dīķim, viktorīna "Draugu ceļojums" - dažādi uzdevumi un spēles par ūdeni un tā iemītniekiem, tautasdziesmu maratons, dziesmu konkurss, ugunskurss un apgalvošana. Savākti astoņi 50 l maisi, galvenokārt plastmasas pudeles, arī stikla pudeles u.c. atkritumi.

Kurzemītes pamatskola
Butnāri, Saldus rajons
Dalībnieki: 16 5. klases skolēni un skolotāja.
Zīmējumu izstāde, pārgājiens uz Cieceres upi, upes krastu pētījumi, sakopti apmēram 25 metri krasta.

Lazdonas pamatskola
Madonas rajons
Dalībnieki: 123 skolēni, 15 skolotāji, tehniskie darbinieki un vecāki, kopā 160 cilvēki.
Dabaszinību stundās referāti, videofilmas, izstāde "Ūdens piliena ceļojums" skolas bibliotēkā, 1. - 4. klašu zīmējumu izstāde, konkurss sākumskolā "Pa dabas taku".
Vecāku un skolēnu talka Jurģu kalnā, Ainavu kalnā, un skolēnu izveidotajā izziņas takā starp Rāceņu un Lazdonas ezeriem.
Orientēšanās sacensības, skrējiens apkārt Rācenim.
Talkā sakopti 1382 m krasti Lazdonas un Rāceņa ezera.

Liepājas Ezerkrasta sākumskola
Liepāja
Dalībnieki: 370 skolēni, 18 skolotāji, 18 tehniskie darbinieki un vecāki.
Krāsainā nedēļa - par dzīves vietu starp ezeru un jūru, par atbildību pret dabu, par ūdens resursiem, to izmantošanu un taupīšanu; konkurss klasēs un starp klasēm par ūdens resursiem, augiem un dzīvniekiem; dabas avīzes veidošana.
Zemes dienā 1. - 2. klases tīrīja skolas apkārtni, sakopa apmēram 1 kvadrātkilometru Liepājas ezera krasta un skolas dzīvžogā tika stādīti krūmiņi (118) un dekoratīvie koki (59).
Savākti 56 50 litru maisi ar atkritumiem.

Limbažu 1.vidusskola
Limbaži
Dalîbnieki: 50 skolēni, 3 skolotāji.
Bija paredzēts sakopts Dūņezera krastu, bet laikapstākļu dēļ talka nenotika - skolēni vāca informāciju, kura tika izmantota informatīvajā stendā, zīmēja zīmējumus.

Litenes pamatskola
Litene, Gulbenes rajons
Dalībnieki: 12 skolēni.
Sakopti Pededzes krasti (4,4 km) - visvairāk apmeklētā un vispiesārņotākā teritorija. Savākti sadzīves atkritumi (250 litru tilpumā).
Citi pasākumi: vides spēles, instalācija no sadzīves atkritumiem "Puķu pūķis".

Lubānas vidusskola
Lubāna, Madonas rajons
Dalībnieki: 200 skolēni, 5 skolotāji.
Sakopti Aiviekstes krasti (1 km); savākti apmēram 300 kg atkritumu.
Citi pasākumi: Madonas virsmežniecības ekoloģes un mežzines vadītas nodarbības par Latvijas ūdeņu ekoloģiskajām problēmām un ekosistēmām upju krastos, plakātu izstāde, viktorīnas, sakopšanas talka Lubānā.

Madonas pilsētas ģimnāzija
Madona
Dalībnieki: 20 5. klašu skolēni, 3 skolotāji.
Eskursija uz izstādi Madonas virsmežniecībā "Kas koku valodu reiz izprast iemācīsies, tas meža balsīs vienmēr klausīsies"; Tikšanās ar Zaļā punkta pārstāvi.
sarunas, par atkritumu pārstrādi un "Zaļo punktu" Latvijā; Vienu mēnesi ilga akcija "Vāksim baterijas"; veselības nedēļā - pēcpusdiena "Dzīvo zaļi".
Zemes dienā notika talka pie Aronas upes. Turp skolēni devās ar riteņiem.
Sakopts Aronas upes posms ap Bīrānu dzirnavām (apmēram 2 km), savākti apmēram 148 kg atkritumu, ieskaitot 72 stikla pudeles.

Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Kazdanga, Liepājas rajons
Dalībnieeki: 70 5. - 9. klašu skolēni, 5 skolotāji.
Sakopti dzirnezera krasti (apmēram 2 km) , savākti 311 kg atkritumi.
Citi pasākumi: pārrunas ģeogrāfijas stundās pamatskolā, zīmējumu izstāde, ekskursija uz Boju meža muzeju, plakātu izstāde, kurā attēloti talkas iespaidi - savāktie atkritumi un to ietekme uz vidi.

Meirānu O. Kalpaka pamatskola
Dalībnieki: 9 skolēni, 3 skolotāji un 2 vecāki.
Sakopts Aiviekstes krasts (57 m), savākti daudz atkritumu.
Sagatavots speciāls pielikums skolas avīzei "Kaktuss", zīmējumu konkurss, domrakstu konkurss, izveidota fotogrāfiju sērija.

Mežmalas vidusskola
Jūrmala
Dalībnieki: 22 skolēni, 2 skolotāji.
Divās dienās sakopti Vecslocenes upes krasti (apm. 0,8 km) un Slokas ezera krasti (150 m). Upes krastos savāktie atkritumi satilpa 50 lielos maisos, ezera krastā savāktie - astoņos 50 litru maisos.
Citi pasākumi: sagatavots buklets par saldūdens aizsardzību; ekspedīcijas uz Vecslocenes krastiem; skolēnu projekti veltīti ūdens tēmai; ekskursija uz ūdens monitoringa laboratoriju.

2. Mežvidu pamatskola
Ranči, Mežvidu pagasts, Ludzas rajons
Dalībnieki: 63 skolēni, 7 skolotāji.
Sakopti Ičas upes krasti (2 km) un Mežvidu parka dīķa krasti (0,8 km), savākti ap 80 kg atkritumu.
Citi pasākumi: zīmējumu un literāro darbu konkurss, akcija "Taupīsim ūdeni".

Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Rīga
Dalībnieki: 28 10. - 12. klašu skolēni, 2 skolotāji, 9 skolas darbinieki un viens absolvents.
Skolas dabaszinību korpusa gaiteņos tika izkārti plakāti par akciju. Bioloģijas stundās par akciju tika informētas visas viddusskolas klases. Bioloģijas pulciņā - pārrunas par ūdeņu aizsardzību un "ko es varu darīt ūdeņu tīrības saglabāšanai?".
Bioloģijas fakultatīvajā kursā LU Bioloģijas fakultātes profesors Druvietis nolasīja lekciju par aļgēm un to nozīmi ūdens monitoringā.
Sakopšanas talka notika bioloģijas nometnei izraudzītajā vietā.
Sakoptie krasti: meliorācija grāvis - 82 metri (5 m joslā); Vaskara ezers - 83 metri (10 m tauvas joslā); Teņņu dīķis (4 m joslā); Liekņas upe 85 m (4 m platā joslā katrā krastā).
Kopā 1400 m krasta; savākti apmēram 150 kg atkritumu. Atkritumi tika sašķiroti: dedzināmie, stikls, metāls, komposts un PET pudeles. Izcirstie kārkli un niedres tika izmantoti vakara aktivitātēm - ugunskuram, raganu slotām.

Nīcas vidusskola
Liepājas rajons
Dalībnieki: 33 skolēni, 2 skolotāji.
Sakopti Bārtas upes krasti (4 km), savākti 900 litri atkritumu.
Citi pasākumi: pārrunas stundās, skolēni raksta esejas, sacer dzejoļus.

Ošupes pamatskolas Rupsalas 546. mazpulks
Ošupe, Madonas rajons
Dalībnieki: 20 skolēni un skolotāja.
Sakopts Lubānas ezera krasts (0,5 km), savākti 10 maisi ar atkritumiem.
Citi pasākumi: plakātu konkurss, Lubānas virsmežniecības mežzines lekcija par putniem, kas mājo Lubānas ezera krastos, filmas par Lubānas ezeru noskatīšanās.

Pampāļu pamatskola
Saldus rajons
Dalībnieki: 60 skolēni, 4 skolotāji.
Pasākumi: konkurss "Vai tu pazīsti Latvijas upes un ezerus?".
Talkā sakopti Zaņas un Dzirnavu upītes krasti (2 km).

Pļaviņu ģimnāzijas pulciņš "Jaunie dabas draugi"
Pļaviņas, Aizkraukles rajons
Dalībnieki: 20 skolēni, 2 skolotāji.
Tika sakopti Skanstupītes krast, savākti 3 200 litru maisi ar atkritumiem - plastmasas pudeles, konservu kārbas, plēves, plastmasas maisiņi u.c.
Citi pasākmi: zīmējumu konkurss, pārgājiens "Ūdensputni", tikšanās ar vides filmu studijas operatoru Kasparu Braķi.

Pudinavas pamatskolas 124. Pudinavas mazpulks
Mērdzene, Ludzas rajons
Dalībnieki: 35 skolēni un skolotāja.
Sakopts Rītupes krasts (0,5 km), savākti 5 kg atkritumu.
Citi pasākumi: pēcpusdiena mazpulcēniem " Ūdens valstība".

Pušmucovas pamatskola
Pušmucova, Ludzas rajons
Dalībnieki: 29 skolēni, 4 skolotāji.
Sakopti mākslīgās ūdenskrātuves krasti (1 ha), savākts apmēram 1 kubikmetrs atkritumu.

Remtes pamatskola
Saldus rajons
Dalībnieki: 60 skolēni, 6 skolotāji.
1. - 4. klasēs audzināšanas stundas - pārrunas par ūdens tīrību; dabas zinību stundās - ūdens pētījumi upītē; 5. - 9. klasēs - lekcijas, pārrunas; pārgājiens gar Viesatas upīti; zīmējumu konkurss, filmas "Vai upe ir dzīva?" noskatīšanās.
Talkā skolēni tīrīja Viesatas upīti: vecākie skolēni ar grābekļiem un ķekšiem vāca upē samestos atkritumus, jaunākie lasīja zarus un pudeles upes krastos.

Rendas pamatskola
Rendas pagasts, Kuldīgas rajons
Dalībnieki: 14 skolēni un skolotāja.
Sakopti Zilonīša ezera krasti (2,5 km), savākti ap 100 kg atkritumu.
Citi pasākumi: informatīvā stenda izveidošana, zīmējumu izstāde, talkas laikā viktorīna "Gudrinieki", ūdens iemītnieku pētīšana.

Rīgas 49. vidusskola
Rīga
Dalībnieki: ap 260 skolēnu, 3 skolotāji.
Zīmējumu konkursi un izstādes; 8. klases sagatavoja darba mapes "Ūdens"; ūdens patēriņa pētījumi ģimenēs.
Zemes dienā skolēni attīrīja Bābelītes ezera krastus no mehāniskā piesārņojuma (savāktie atkritumi satilpa apmēram 40 lielajos melnajos atkritumu maisos).

Robežnieku pamatskola
Dalībnieki: 24 skolēni, 3 skolotāji.
Ūdens diena sākumskolā: 1. klase zīmē plakātus "Es dzīvoju Latgalē - zilo ezeru zemē"; 2. klase gatavo sienas avīzi par "šmuļiem", 3. klasē pētījums ( reklāma) "Taupīsim ūdeni!"; 6. - 9. klasē piedalījās neklātienes konkursā "Ūdens" ; 5. - 9. klasēs - tematiskas dabazinību stundas, vides un ūdens aizsardzībai veltīti domraksti u.c. radošie darbi.
Jauno dabas draugu pulciņa pārgājiens gar Mateikas un Gusena ezeriem, sakopti 2,546 km ezeru krastu, savākti 2200 l atkritumu.

Rūjienas vidusskola
Rūjiena, Valmieras rajons
Dalībnieki: 50 skolēni, 2 skolotāji.
Sakopts Rūjas upes krasts (0,5 km) vidusskolas tuvumā.
Citi pasākumi: sadarbībā ar Vilpulkas mežniecību Meža dienās tika stādītas eglītes; notika tematiskas audzināšanas stundas.

Salaspils 1. vidusskola
Salaspils, Rīgas rajons
Dalībnieki: 155 skolēni, 3 skolotāji.
8. klašu skolēni veidoja sienas avīzes par ūdeni un ekoloģiju. 9. klase piedalījās Daugavas muzeja parka sakopšanā, 10. klase sakopa Salaspils pludmali Daugavas krastā, 6. c klase sakopa Ako pieminekļa apkārtni.
Atkritumi - apmēram 10 maisi.

Saldus Bērnu un Jaunatnes centrs
Saldus
Dalībnieki: 10 skolotāji, 2 skolotāji.
Sakopts Cieceres upes krasts (30 m) un tuvējā apkārtne (apmēram 300 kvadrātmetri). Savākti ap 60 litri atkritumu.

Saldus sākumskola
Saldus
Dalībnieki: 320 skolēni, 24 skolotāji, 23 mežniecības pārstāvji.
Skolas apkārtnes sakopšanas talka, konkurss "Vai tu pazīsti ūdeni?" , pasākums "Ūdens mums visapkārt".

Saulkrastu vidusskola
Rīgas rajons
Dalībnieki: 100 skolēni, 5 skolotāji.
Konkurss "Ko es zinu par ūdeni?", akcija "Garšīgākais ūdens Saulkrastos"; ūdens eksperimentu nedēļa.
Talka Pēterupes krastā gar jūru, jūrmala un kāpu josla no Pēterupes līdz Ķīšupei. Savākti apmēram 30 maisi ar atkritumiem.

Stacijas pamatskola
Skaista, Krāslavas rajons
Dalībnieki: 19 skolēni, 2 skolotāji.
Zemes dienā gar Kurnas upes karstu (ap 300 m) un tuvējiem grāvjiem tika salasīti atkritumi. Talka notika divas reizes. Atkritumi satilpa divās traktora piekabēs.
Citi pasākumi: lekcijas vecāko klašu skolēniem par atkritumu savākšanu un pārstrādi, skolēni iepazinās ar materiāliem par Kurnas upi un tās piesārņojumu.

Svētciema pamatskola
Svētciems, Limbažu rajons
Dalībnieki: 110 skolēni, 10 skolotāji.
"Tīrā ūdens" nedēļa, izstāde bibliotēkā "Iepazīsti upes, ezerus, to floru un faunu", zīmējumu izstāde "Mana sapņu zivs", konkurss 1. - 4. klasēm "Tautas dziesmas par ūdeņiem", teiku konkurss 5. - 9. klasēm, krustvārdu mīklu konkurss.
Svētciema sakopšanas talkas notika skolas apkārtnē, Svētupes krastos (2 km) un kāpu joslā; tika savākti 40 maisi ar atkritumiem.

Ugāles vidusskola
Ugāle, Ventspils rajons
Dalībnieki: 400 skolēni, 24 skolotāji.
Sarunas klasē, ūdens īpašību demonstrējumi ķīmijas kabinetā, ekskursija uz Ugāles bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, esejas "Mani piedzīvojumi pie ūdeņiem", "Es eju gar liedagu", "Es nirstu jūrā"; zīmēšanas sienas gaiteņos, uz kurām starpbrīžos katrs var zīmēt, ko grib; zīmējumu konkurss "Mani piedzīvojumi pie ūdens", erudītu konkurss 6. klasēm "Hidrosfēra".
Talka ar trasīti, ugunskuru un spēlēm par ūdeņiem. Talkā sakopti 3 km krasti - Ugāles muižas dīķi un divi strauti, kas plūst no Ugāles uz Engures upi. Savākti apmēram 3 maisi ar atkritumiem.

UNESCO asociētā Staiceles pamatskola
Staicele, Limažu rajons Dalībnieki: 78 skolēni, 14 skolotāji.
Mācību ekskursija, ūdens tīrības pakāpes novērtēšana.
Talkā sakopti 3 km Salacas krasta.

Usmas pamatskola
Usma, Ventspils rajons
Talkā sakopts Usmas ezera krasts (0,7 - 0,8 km), savāktie atkritumi aizņēma pusi traktora piekabes.
Konkurss "Ūdens un zeme", arī zīmējumu un daiļdarbu konkurss.

Valles vidusskola
Valle, Aizkraukles rajons
Dalībnieki: 116 skolēni, 2 skolotāji un pārstāvji no sabiedriskās organizācijas "Valles Pūces".
Projektu nedēļā tika apkopoti skolas un pagasta bibliotekā pieejamie materiāli par ūdeni. Pēc iepazīšanās ar sabiedriskās organizācijas "Valles Pūces" projektu sakopt dīķmalu un labiekārtot atpūtas vietu Valles centrā, akcijas dalībnieki nolēma sakopt dīķmalu (0,5 km). Savākti apmēram 3 kg atkritumu. Skoleni arī turpmāk vēlas sadarboties ar "Pūcēm" un piedalīties ūdenskrātuves krastu sakopšanā.

Varakļānu vidusskola
Varakļāni, Madonas rajons
Dalībnieki: 80 skolēni, 3 skolotāji.
Sakopti Kaževas upes krasti (2 km), savāktos atkritumus var raksturot ar vārdu "daudz" , visvairāk plastmasas pudeļu.
Citi pasākumi: zīmējumu konkurss, skolēnu zinātnisko darbu lasījumi, ūdens tēmai veltītas stundas, skolēni sagatavoja informāciju novada laikrakstam.

Vītolu pamatskola
Malnavas pagasts, Ludzas rajons
Dalībnieki: 9 skolēni un skolotāja.
Sakopts Rītupes kreisais krasts (60 m), savākts apmēram spainis sadzīves atkritumu.

Zaņas pamatskola
Saldus rajons
Dalībnieki: 123 skolēni, 10 skolotāji.
Sakopšanas talkā piedalījās visa skola. Atkritumi tika savākti 9 km garā posmā Zaņas upes krastos, gar skolas un Kareļu dīķi, novadgrāvjiem un ceļmalu. Darbmācības stundās zēni bija izgatavojuši 10 putnu būrīšus; talkas laikā tiek tika izvietoti dabas takā "Zaņas līkloči".

Zvejniekciema vidusskola
Zvejniekciems, Rīgas rajons
Dalībnieki: sākumskolas skolēni un 7 skolotāji.
Pasākumi: tiek vākta informācija par dzeramo ūdeni, pēc tam tā apkopota "Ūdens avīzē"; pētījumi un mērījumi par ūdens izlietošanu, skolēni rakstīja ieteikumus ūdens aizsardzībai "Ja es būtu prezidents", zīmēja plakātu.
Talkā tika tīrīts Aģes upītes krasti, savākti apmēram 18 maisi ar atkritumiem.