Akcija skolāsAnnenieku skolas audzēkņi strādā Kaķenieku parkā Bērzes krastos.