Akcija skolāsSlokas pamatskolas meitenes pēta ūdens kvalitāti Slocenes upē.