Akcija skolās

Aizkraukles pilsētas sākumskola


Skolēni mācījās izvēlēties atbilstošu vietu ugunskuram.