Akcija skolās

Annenieku pamatskola


Tiek sakopts avotiņš pie skolas