Akcija skolās

Bērzgales pamatskola


1. klases skolēni vāc atkritumus Micāna ezera krastā