Akcija skolās

Lazdonas pamatskola


Dalībnieki

123 skolēni, 15 skolotāji, tehniskie darbinieki un vecāki - kopā 160 cilvēki.
Norise un rezultāti
Dabaszinību stundās referāti, videofilmas, izstāde "Ūdens piliena ceļojums" skolas bibliotēkā, 1. - 4. klašu zīmējumu izstāde, konkurss sākumskolā "Pa dabas taku".
Vecāku un skolēnu talka Jurģu kalnā, Ainavu kalnā, un skolēnu izveidotajā izziņas takā starp Rāceņu un Lazdonas ezeriem. Orientēšanās sacensības, skrējiens apkārt Rācenim. Talkā sakopti 1382 m krasti Lazdonas un Rāceņa ezera.


Atpūtas vieta pie Rāceņu ezera pirms talkas.