Krastu vērotāji


Piedaloties Krastu vērotāju apakšprogrammā, skolēni iegūst izpratni par krastu ekosistēmām, to mijiedarbību. Viņi novēro ūdenstilpes krastus, grunti, straumes ātrumu, ūdens fizikālās īpašības, piesārņojumu, ūdens augus un dzīvniekus. Jūs varat izvēlēties novērot jūras, upes vai ezeru krastus. Novērojot krastu zonu, skolēni apseko un izpēta 500 m garu krasta posmu. Pētījumus ieteicams veikt septembrī un oktobrī.