Meža vērotāji


Meža vērotāji ir programma, kas palīdz skolotājiem, izglītotājiem vai vecākiem strādāt ar jauniem cilvēkiem, pētot bioloģisko daudzveidību mežā. Programma izzina gan augu un dzīvnieku savstarpējās attiecības, gan vidi, kurā tie dzīvo, un cilvēka ietekmi uz mežu.

Novērojot un iemācoties noteikt dažādas augu un dzīvnieku sugas, skolēni iegūs ne tikai jaunas zināšanas, pieredzi, bet arī pavadīs piedzīvojumiem bagātu dienu mežā. Meža vērotāju pamatmērķi ir:
• padziļināt izpratni par šo īpašo ekosistēmu - mežu;
• ieinteresēt skolēnus meklēt likumsakarības starp bioloģisko daudzveidību mežā un cilvēka darbību, līdz ar to veicinot ilgtspējīgu attīstību.

Skudru taku pētnieki.


Kā organizēt novērojumus?
Pētījumos var piedalīties dažāda vecuma bērni, vienīgais nosacījums - ir jāņem vērā konkrēto bērnu prasmes – jaunākie var atbildēt, piemēram, tikai uz atsevišķiem jautājumiem.

Sagatavošanās posmā klasē katra grupa iepazīstas ar skolēnu protokolu, kas daļēji tiks aizpildīts pirms došanās mežā, daļēji - atrodoties mežā. Svarīgi, lai skolotāji un skolēni kopīgi iepazītos ar protokolu - soli pa solim. Sagatavošanās posmā skolotājam der pārliecināties, lai katrai grupai būtu viens protokols. Skolēniem ir jābūt skaidrai izpratnei par to, ko un kāpēc viņi darīs, pirms sāk aizpildīt protokolu. Dažus uzdevumus būs jāveic kopīgi, taču vairākumu no tiem veiks 3 - 5 skolēnu grupas. Protokolu var aizpildīt vienā dienā, bet var arī doties vēlreiz uz mežu, lai to izzinātu sīkāk un izlemtu par tālākās darbības plāniem. Novērojumu veikšana un protokolu aizpildīšana ir tikai izaicinājums turpmāku pētījumu veikšanai.


Meža apgabala izvēle
Lai izvēlētos meža apgabalu, lietojiet topogrāfisko karti. Pētīt var jebkuru mežu, galvenais, lai tas būtu viegli sasniedzams. Ir labi, ja skolotājs vai skolēni jau iepriekš zina kādu piemērotu mežu. Skolotājam pirms došanās ar klasi mežā pašam vajadzētu aiziet un pārliecināties, vai viss vēl joprojām atbilst topogrāfiskajai kartei. Tāpat iepriekš ir svarīgi zināt, kurā brīdī notiks saruna ar meža īpašnieku, tiesisko valdītāju vai mežniecības darbinieku.
Daļa jāveic lielākā meža nogabalā (noejiet ar skolēniem 500 soļu pa diagonāli un izveidojiet iedomātu kvadrātu, kurā noris vispērēja iepazīšanās ar mežu. Precīzāki pētījumi veicami 10x10 m laukumā.


Rezultātu iesniegšana
Pētījumus vislabāk veikt laika posmā no 1. jūnija līdz 30. oktobrim, taču doties mežā ar Meža vērotāju protokolu rokās jūs varat jebkurā gadalaikā. Iegūtos rezultātus pēc pētījumu veikšanas apkopo vienā apkopojuma anketā, lai būtu redzama plašāka meža vides aina. Skolotājs kopā ar skolēniem veido mapi, kur glabā gan aizpildītos protokolus un apkopojumus, gan savāktos materiālus, kas sniegs jaunas idejas meža tālākai izpētei.

Apkopotos rezultātus atsūtiet uz Bērnu Vides skolu (a/k 364, Rīga, LV 1050) pa pastu vai ievadot datuselektroniski līdz 10. novembrim.

Kārsavas ģimnāzijas komanda "Trīs dzeņi un dzilna" izvēlētajā parauglaukumā.


Nepieciešamie materiāli

Skolotājam: viens neaizpildīts skolēnu protokols un palīgs skolotājam, pirmās palīdzības komplekts.

Pirms došanās uz mežu noskaidrojiet, vai skolēni ir potēti pret ērču encefalītu, ja nē, tad ievērojiet profilakses pasākumus ērču kodumu gadījumā (remantadīns, imoglobulīns u.c.). Pēc atgriešanās no meža drēbes jāizpurina un skolēniem citam citu (vai arī skolotājam) jāapskata.

Klasei: koku, augu, zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku un bezmugurkaulnieku noteicēji.

Katrai grupai:

 1. viens neaizpildīts protokols;
 2. konkrētā apgabala topogrāfiskā karte;
 3. viens kompass;
 4. zīmulis katram grupas loceklim;
 5. sarūtoti plēves gabali (10 x 10 cm);
 6. viena lāpsta;
 7. mape, kur ievietot anketu;
 8. mērlente;
 9. aukla;
 10. mazas, caurspīdīgas plastmasas kastītes, kur ievietot bezmugurkaulniekus;
 11. palielināmais stikls;
 12. ja nepieciešams, mugursomas;
 13. atkritumu maisi;
 14. svari atkritumu svēršanai.

Katram skolēnam: dzeramais, pārtika, ērts apģērbs, apavi un cimdi atkritumu savākšanai.