Skaties 21. gadsimtā!


Ja jūsu skola piedalīsies šajā apakšprogrammā, jums būs iespēja uzzināt daudz vairāk par sava ciemata, pilsētas sociālekonomiskajiem apstākļiem, saimniecisko dzīvi, noskaidrot, kā jūsu ikdienu ietekmē tuvējais rūpniecības uzņēmums, cik daudz preču importē no ārvalstīm, kur paliek atkritumi, kā arī veikt dažādus citus pētījumus. Šī apakšprogramma piedāvā izpētīt situāciju enerģijas un transporta, sagādes un tirdzniecības, ūdenssaimniecības un atkritumu jomā.

"Šogad jūrmalā daudz riepu," - konstatē Saulkrastu vidusskolas vērotāji.


Apakšprogramma izstrādāta, par pamatu ņemot 1992. gadā Riodežaneiro apstiprināto Rīcības programmu 21. gadsimtam, kas pazīstama ar nosaukumu Agenda 21. Programma izstrādāta un izmēģināta Zviedrijā. Programma droši vien vairāk interesēs sociālo zinātņu un ekonomikas skolotājus. Pētījumus varat veikt jebkurā laikā.
Šeit ir pieejama grāmata skolotājiem.

Skaties 21. gadsimtā! protokolu veido četras daļas:
enerģija un transports;
pārtikas produkti un to tirdzniecība;
atkritumi;
notekūdeņi.
Katra daļa ietver pamatinformāciju par doto tēmu, jautājumus un vērtēšanas skalu.

Sagatavošanās
Pirms sākt veikt uzdevumus:
·    izlasiet protokolu;
·    izplānojiet veicamos darbus laikā;
·    ja nepieciešams kādu iztaujāt, piezvaniet un sarunājiet tikšanos;
·    padomājiet - vai ir kāds jautājums, kas jāiekļauj protokolā vai arī jāizņem no tā?
·    uzdevumi ir līdzīgi - sadaliet darbus, lai visi nedarītu vienu un to pašu;
·    apsveriet, kā labāk iepazīstināt ar savu pētījumu citus.

Rezultātu iesniegšana
Jūsu savāktā informācija tiks apkopota, lai jūs paši un sabiedrība uzzinātu, kā attīstās vides darbība vietējā līmenī. Tāpēc ir ļoti svarīgi iesniegt pētījumu rezultātus, kurus kopā ar citu skolēnu darbiem izmantos gadskārtējā pārskatā, ko izplatīs visām Skaties 21. gadsimtā! dalībnieku grupām, lēmumu pieņēmējiem un medijiem Baltijas jūras reģionā.

Starptautiskā pārskata nolūks ir atspoguļot, kā dažādās valstīs uzsāk darbu ilgtspējīgai attīstībai, iedrošinot citus. Ja jūs savā apkārtnē esat atklājuši neizdarības, kļūmes, tām noteikti ir jāpievērš uzmanība. Labi informēti un darboties griboši iedzīvotāji ir izšķirošais faktors veiksmīgam vietējās vides darbam.

Visas klases kopējos rezultātus apkopojiet apkopojuma formā.

Līdz katra gada 10. novembrim atsūtiet apkopotos rezultātus uz Bērnu Vides skolu (a/k 364, Rīga, LV 1050) pa pastu vai ievadiet datus elektroniski. Iesniedziet arī zīmējumus, publikāciju kopijas, kurās atspoguļota jūsu darbība, fotogrāfijas, pašu izstrādātos papildjautājumus, avīžu izgriezumus utt.