Aktualitātes

Mācību ekspedīcija “Jaunie vides pētnieki Īslīcē”
No 12. līdz 16. augustam Īslīces vidusskolā norisinājās GLOBE projekta mācību ekspedīcija „Jaunie vides pētnieki Īslīcē”, kurā piedalījās 30 skolēni un 7 skolotāji no 7 skolām – Līvānu 1. vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Limbažu 1. vidusskolas, Īslīces vidusskolas, Skrīveru vidusskolas, Talsu valsts ģimnāzijas un Uzvaras vidusskolas, kā arī skolotāja no Rīgas Dabaszinību skolas, kas vēl tikai plāno iesaistīties projektā.
Ekspedīcijas hronika

Starptautiskā GLOBE konference-mācību ekspedīcija Dienvidāfrikā
No 22.-27. jūnijam Keiptaunā (Dienvidāfrikā) risinājās starptautiskā GLOBE konference – mācību ekspedīcija. Šajā ekspedīcijā piedalījās arī Latvijas delegācija 2 cilvēku sastāvā – projekta koordinatore Latvijā Inese Liepiņa un Rūjienas vidusskolas 12. klases skolniece Linda Medene.
Ekspedīcijas hronika

GLOBE Eiropas valstu koordinatoru tikšanās Varšavā
No 2008. gada 17. līdz 20. aprīlim Varšavā (Polija) notika gadskārtējā Eiropas valstu GLOBE projekta koordinatoru tikšanās. Šoreiz šī tikšanās bija apvienota ar apmācību semināru skolotājiem Global POP projektā (POP – noturīgie organiskie piesārņotāji). No Latvijas seminārā piedalījās skolotāja Regīna Stikāne no Līvānu 1. vidusskolas un skolotāja Anita Bērziņa no Talsu 1. ģimnāzijas.
8. februārī skolotāji no visām dalībskolām tiksies seminārā Rīgā, kura laikā izvērtēs esošos mācību priekšmetu standartus un programmas un diskutēs par iespējām iekļaut tajās GLOBE pētījumus.

GLOBE projekts dabaszinībās
Ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu uzsākta GLOBE projekta integrēšana dabaszinību mācību priekšmetos.
8. februārī skolotāji no visām dalībskolām tiksies seminārā Rīgā, kura laikā izvērtēs esošos mācību priekšmetu standartus un programmas un diskutēs par iespējām iekļaut tajās GLOBE pētījumus.

2006. gada 9. - 12.augusts
Ekspedīcija "Jaunie vides pētnieki Rūjienā"
Septiņu GLOBE projekta skolu skolēni tikās gadskārtējā ekspedīcijā, kas šoreiz notika Rūjienas apkārtnē. Četras dienas tika pētīta Rūjienas un tuvākās apkārtnes vides kvalitāte, apgūtas jaunas zināšanas un, protams, gūti jauni draugi. Ekspedīciju vadīja bijusī GLOBE projekta dalībniece no Dundagas vidusskolas, tagad LU Ģeogrāfijas fakultātes studente Zane Zosa.
Ekspedīcijā piedalījās skolēni no Skrīveru vsk., Limbažu 1.vsk., Rāmuļu pam.sk., Talsu valsts ģimn., Līvānu vsk., Īslīces vsk.un Rūjienas vsk., kā arī šo skolu skolotājas.
Ekspedīcijas hronika

2005. gada 25.-28. augusts
Konference "Domā globāli, rīkojies lokāli"
Ar Vides aizsardzības fonda atbalstu Ventspils augstskolā notika vides izglītības konference "Domā globāli, rīkojies lokāli".
Konferencē piedalījās skolotāji un skolēni no Talsu Valsts ģimnāzijas, Dundagas, Uzvaras, Rūjienas, Skrīveru vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas un Rāmuļu pamatskolas.
Konferencē skolēni prezentēja savus vides kvalitātes pētījumus, klausījās vides speciālistu lekcijas, piedalījās diskusijās, dažādās pētnieciskās un radošās darbnīcās.

2004. gada 9. - 13. augusts
Jaunie vides pētnieki Vidzemē un Latgalē
Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu notika Bērnu Vides skolas organizētā ekspedīcija “Jaunie vides pētnieki Vidzemē un Latgalē”. Ekspedīcijā piedalījās 40 skolēni un skolotāji no Talsu ģimnāzijas, Limbažu 1. vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Dundagas, Džūkstes, Rūjienas, Skrīveru, Uzvaras vidusskolām.
Skolēni veica vides kvalitātes pētījumus dažādās Latvijas vietās, konsultējās ar Ziemeļvidzemes un Teiču rezervātu, Latvijas Vides aģentūras un Skrīveru Zinātnes centra speciālistiem.
Ekspedīcijas hronika

2003. gada 1. - 5. augusts
Mācību ekspedīcija
Pirmā Latvijas GLOBE projekta mācību ekspedīcija! Finansiāli to atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds. Ekspedīcijā piedalījās skolēni un skolotāji no jau esošajām projekta dalībskolām, kā arī interesenti no citām skolām.
Ekspedīcijas laikā pabijām Engurē, Stendē, Slīteres rezervātā, Ventspilī, Jūrkalnē, Irbenē un citviet Kurzemē. Veicām detalizētus ūdens kvalitātes pētījumus Kaņiera, Engures ezeros, arī jūrā un Ventā, pētījām augsni un atmosfēru, tikāmies ar vides speciālistiem, dalījāmies pieredzē pie ugunskura un vienkārši iepazinām cits citu.
Ekspedīcijas hronika
Ekspedīcijas dalībnieki Jūrkalnē Slīteres nacionālajā parkā Ūdens kvalitātes pētījumi Ceļā uz Irbenes lokatoru Pie Ventas Ventspilī

2002. gada 2. - 10. septembris
GLOBE spēles 2002
Pateicoties ASV vēstniecības Dānijā un LR IZM finansiālam atbalstam, grupa skolotāju un skolnieku no Latvijas piedalījās mācību ekspedīcijā Norvēģijā, Vangā, kur notika GLOBE spēles 2002. Spēļu mājas lapa: www.globegames.no.
Latviju šajā starptautiskajā nometnē pārstāvēja Daiga Zaķe, Dzintra Zēmele, Ligita Buka, Kristīne Geimure, Sandra Uljane, Rita Krastiņa un Laine Daktere no Limbažu 1. vidusskolas, Anita Bērziņa un Dita Valtere no Talsu ģimnāzijas, Sarmīte Dinsberga un Zane Zosa no Dundagas vidusskolas, Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš no Bērnu Vides skolas.
Kopumā spēlēs piedalījās 7 valstu aptuveni 360 pārstāvji.
Brauciena hronika.

Nometne notika Vangezera krastā GLOBE pētnieku grupa pie Briksdāles ledāja Augu atpazīšana Augsnes pētījumi Vangezers