Rokasgrāmatas skolotājiem

Hidroloģijas pētījumi

www.liis.lv/globe/hydrosfera
Grāmatā ietilpst pētījumu metodika, darba lapas un mācību aktivitātes. Internetā rokasgrāmata publicēta 2001. gadā ar Latvijas izglītības informācijas sistēmas (LIIS) atbalstu.

Atmosfēras pētījumi

www.liis.lv/globe/atmosfera
Grāmatā ietilpst pētījumu metodika, darba lapas un mācību aktivitātes. Internetā rokasgrāmata publicēta 2000. gadā ar Latvijas izglītības informācijas sistēmas (LIIS) atbalstu.

Augsnes pētījumi

www.liis.lv/globe/augsne
Grāmatā ietilpst pētījumu metodika, darba lapas un mācību aktivitātes. Internetā rokasgrāmata publicēta 2002. gadā ar Latvijas izglītības informācijas sistēmas (LIIS) atbalstu.