Mācību ekspedīcija "Jaunie vides pētnieki Īslīcē"

Globe ekspedīcija

09.- 12. 08. 2008.
No 12. līdz 16. augustam Īslīces vidusskolā norisinājās GLOBE projekta mācību ekspedīcija „Jaunie vides pētnieki Īslīcē”, kurā piedalījās 30 skolēni un 7 skolotāji no 7 skolām – Līvānu 1. vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Limbažu 1. vidusskolas, Īslīces vidusskolas, Skrīveru vidusskolas, Talsu valsts ģimnāzijas un Uzvaras vidusskolas, kā arī skolotāja no Rīgas Dabaszinību skolas, kas vēl tikai plāno iesaistīties projektā.
Ekspedīcijas programma bija ļoti piesātināta – pirmajā dienā skolas prezentēja projektā paveikto. Ekspedīcijas otrajā dienā, 13. augustā, notika mācību darbnīcas, kurās skolēni mācījās veikt hidroloģijas, atmosfēras un lapotnes pētījumus un lietot Globālo Pozicionēšanas sistēmu (GPS). Skolēnu darbošanos vērot bija ieradies ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons un preses un kultūras atašejs Viljams Bellis.
Tās pašas dienas pēcpusdienā ekspedīcijas dalībnieki viesojās Pilsrundāles vidusskolā, kur apskatīja skolas izveidoto vides izziņas taku un veica hidroloģijas un fenoloģijas pētījumus. Pēcpusdienā dalībnieki Rundāles pils parkā klausījās speciālista lekciju par augsnes īpašībām un paši veica pētījumus, kā arī palīdzēja sakopt pils rožu dārzu, kas tika atalgots ar bezmaksas ekskursiju pilī.
14. augustā ekspedīcija viesojās Bauskas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un Ķirbaksalā, kur Zemgales reģiona vides inspektors Valērijs Gabrāns iepazīstināja ar ekoloģisko situāciju Lielupē un lašu nārsta vietu atjaunošanas projektu. Turpat Ķirbaksalā tika veikti arī atmosfēras un hidroloģijas pētījumi, bija iespēja arī doties ekskursijā uz Bauskas pilsdrupām un paskatīties uz pilsētu no augstā pils torņa.
15. augustā dalībnieki devās uz Uzvaras vidusskolu, kur piedalījās „olimpiskajās” GLOBE spēlēs (tieši šai laikā Pekinā norisinājās 29. vasaras olimpiskās spēles), kuras tika atklātas ar svinīgu GLOBE spēļu karoga pacelšanu. Pēcpusdienā dalībnieki iepazinās ar Zemgales sētu un Lauksaimniecības tehnikas muzeju. Vakarā mēmā šova formā tika apkopota šajās četrās dienās gūtā pieredze.
Ekspedīcijas noslēgumā 16. augustā dalībnieki domāja par to, ko katrs pats varētu darīt vides saglabāšanā, izvērtēja pagājušās 5 dienas un apmainījās ar autogrāfiem uz Īslīces satelītattēla kartes.