Izglītība pārmaiņām: ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata

Zeme ir paredzējusi pietiekami daudz,
lai apmierinātu katra cilvēka vajadzības, bet ne katra vēlmes

Mahatma Gandijs

Rokasgrāmata tapusi projekta „Izglītība pārmaiņām” pieredzes rezultātā. Šī ir skolotāju rokasgrāmata, kas domāta kā praktisks ceļvedis, lai mācītu un mācītos ilgtspējīgai attīstībai. Tā ir paredzēta skolotājiem, augstskolu pasniedzējiem un citiem skolotāju izglītotājiem. Rokasgrāmatas tapšanā līdzdarbojusies autoru grupa no dažādām valstīm Baltijas jūras krastos.

Šīs grāmatas tapšanas laikā uz planētas Zeme dzīvo vairāk nekā 6 miljardi cilvēku. Ja katram pasaules iedzīvotājam būtu tieši tāds pats dzīves stils, vajadzības un patēriņš, kāds tas ir Baltijas jūras reģionā, tad mums būtu vajadzīgas vēl divas tādas planētas. Turpinot izmantot Zemi tādā pat tempā kā līdz šim, nav iespējams paredzēt, kas notiks nākotnē. Bet daudzi no mums uzskata, ka mums ir izvēle un iespēja rīkoties savādāk. Viena no iespējām ir palīdzēt mūsu bērniem saprast, ka ir zemes izmantošanas ierobežojumi - ja mēs rīkosimies jau tagad, tad ir cerība. Mums ir jāsper soļi ne tikai mūsu kopīgas nākotnes vārdā, bet arī mūsu fiziskās veselības saglabāšanai. Pētnieki ir pierādījuši, ka, ja bērni ir apguvuši zināšanas par vides problēmām un to risināšanas iespējām, viņi skatās nākotnē optimistiskāk nekā bērni, kuriem ir mazāk pieredzes.

"Izglītība pārmaiņām" ir projekts, kas izveidots, lai palīdzētu skolotājiem un skolotāju izglītotājiem iekļaut ilgtspējīgas attīstības jēdzienu izglītībā. Projekta „Izglītība pārmaiņām” rokasgrāmata ir pieejama angļu, igauņu, latviešu, lietuviešu, krievu, poļu, somu un zviedru valodās un ietver četras nodaļas. Tekstā Jūs atradīsiet īpaši izceltus jautājumus pārdomām. Tie paredzēti skolotāju diskusijām un palīdz labākā dažādu piedāvāto tēmu izpratnē. Rokasgrāmatā kā resursi un idejas ierosmei ir iekļauti arī daudzveidīgi vingrinājumi un aktivitātes.
1.nodaļa: Ilgtspējīga attīstība apskata, kāpēc mums nepieciešams ilgtspējīgas attīstības jēdziens, paskaidro, kas tas ir, ar ko tas ir saistīts, un, ja iespējams izvērtē, kas ir ilgtspējīga attīstība. Šajā nodaļā Jūs atradīsiet aprakstu un definīcijas, īsu vēsturisko ieskatu un dažādus skatījumus uz ilgtspējīga attīstība jēdziena skaidrojumiem.
2.nodaļa: Izglītība ilgtspējīgai attīstībai (IIA) diskutē par nepieciešamo zināšanu pamatu un mēģina skaidrot mūsu skatījumu, kas ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Te mēs raksturojam arī nepieciešamās zināšanas un prasmes, un iespējas to attīstībai.
3.nodaļa: Mācību metodes apskata IIA izmantojamās mācību metodes un apstākļus, kuros tās iespējams lietot. Šeit mēs piedāvājam mācību metodes pedagoģiskajam darbam ar vērtībām, kritisko domāšanu, problēmu risināšanu un darbības kompetenci.
4.nodaļa: Praktiskie piemēri piedāvā dažādus mācīšanas un mācīšanās resursus ar ilgtspējīgu rezultātu. Tie tiek piedāvāti iedvesmai. Jūs varat pievienot savas idejas un veidot savu „pedagoģisko resursu grāmatu”!

Māksliniece: Ilze Ramane
Projektu atbalstījusi ES Comenius 2.1. programma
2008. gads
Pielikumi:
Download this file (020_EDUC_Rokasgramata.pdf)Rokasgrāmata8601 Kb