Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm

Untitled

Noslēdzies projekts „Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm” (Motivate and Attract Students to Science) un tā ietvaros izstrādāti metodiskie materiāli ar nodarbību plānu piemēriem, lai palīdzētu skolotājiem veicināt skolēnu motivāciju mācīties dabaszinātnes.

Materiālā ietverti metodiskie ieteikumi un to teorētiskais pamatojums, koncentrējoties uz trīs galvenajiem izaicinājumiem: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana dabaszinātņu nodarbībās, pētnieciskā izziņa agrīnā vecumā un skolēnu ar nepietiekamām sekmēm dabaszinātnēs motivēšana, kā arī nodarbību plānu paraugi un labās prakses piemēri.

Projektu „Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm” ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu 2013.-2016. gadā īstenoja partneri no 8 ES dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas, Polijas, Čehijas, Vācijas, Nīderlandes, Grieķijas un Kipras, lai apkopotu un izplatītu idejas, kā padarīt dabaszinātņu mācīšanos atraktīvāku un efektīvāku, īpaši pievēršoties ilgtspējības jautājumiem. Projekta komanda ir pārliecinājusies, ka vides izglītības problēmjautājumi īpaši labi viecina skolēnu motivāciju, jo tie ir saistīti ar skolēnu ikdienas dzīvi, bieži ir sabiedrības uzmanības centrā un piedāvā tiešu saikni ar dažādām dabaszinātņu disciplīnām.

Projekta ietvaros izstrādātie nodarbību plāni piedāvā, piemēram, novērot laikapstākļus ar pašu no viegli pieejamiem sadzīves priekšmetiem izgatavotiem mērinstrumentiem, vai veidot augsnes slāņu modeli un simulēt piesārņojuma iesūkšanos gruntsūdenī. Projekta laikā tos pārbaudījuši 116 skolotāji ar 1340 skolēniem 8 ES dalībvalstīs.

„Skolēni sākuši daudz ieinteresētāk vērot notikumus pasaulē, analizēt ziņas un izteikt savus spriedumus, secināt. Kļuvuši zinātkārāki un ar interesi piedalās nodarbībās. Sākuši papildus interesēties, lasīt, meklēt video par apgūstamo tēmu” par izmēģināto nodarbību ietekmi uz skolēnu motivāciju saka Mālpils internātpamatskolas skolotāja Dace Brūna.

Materiāli ir pieejami latviešu valodā projekta tīmekļa vietnē: http://ejuz.lv/b3a

Turpat ir atrodami arī materiāli, kas būs noderīgi izglītības speciālistiem skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursu veidošanai: http://ejuz.lv/b3b

Projektu atbalstījusi ES Mūžizglītības programma

ES Mizglitibas logo