Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā

Projektā pilsētu skolu skolēni pētīja vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, īpašu uzmanību pievēršot pilsētai kā ekosistēmai.
Skolu komandas sadarbībā ar apkārtējo kopienu, zinātniekiem, profesionāļiem un uzņēmumiem veica izpēti un izstrādāja ar reālo dzīvi saistītus projektus. Zinātņu komandas kopā izzināja un risināja īpašus pilsētas izaicinājumus, par rezultātiem informēja iedzīvotājus ar skolēnu - zinātnes reportieru palīdzību. Zinātnes komandas organizēja pilsētas izaicinājuma pasākumus, kuros aicināja piedalīties ikvienu interesentu.

Sagatavoti atbalsta materiāli skolotājiem un skolēniem:

  • Interaktīva platforma skolu un ekspertu sadarbībai;
  • Materiāli kas atbalsta skolēnu pētnieciskajā izziņā balstītu mācīšanos – takas, pētījumi un eksperimenti pilsētvidē;
  • Jauno zinātnes reportieru rokasgrāmata;
  • Brīvpieejas tiešsaistes kurss par pilsētu kā ekosistēmu, balstīts uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ar materiāliem latviešu valodā;
  • Attālās izpētes rīks un rokasgrāmata tā lietošanai.

Iedvesmu var smelties arī no PULCHRA lietotnes! Lejupielādējiet lietotni Google Play vai App Store!

ES logo

Finansē Eiropas Savienības
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”