GLOBE
Saturs
GLOBE
2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011.gads
2010. gads
2009. gads
Projekta materiāli
Visas lapas

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, un veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada tajā iesaistījušās arī Latvijas skolas.

Projektā šobrīd darbojas 34 Latvijas skolas. Pilns saraksts pieejams šeit.

Projektu koordinē: GLOBE koordinācijas centrs ASV. Projektu Latvijā koordinē Bērnu Vides skola, koordinators Krišjānis Liepiņš.

Projekta komanda: Projekta konsultante Inese Liepiņa, apmācību speciālistes Gunta Kalvāne un Ieva Kalka.

Projektu atbalsta: Projekta koordinēšanu atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija. Projekta aktivitātes atbalsta ASV vēstniecība Latvijā, Vides aizsardzības fonds, pašvaldības.

Dalībvalstis: Šobrīd programmā darbojas 122 pasaules valstu skolēni un skolotāji.

dens_ptjumi2

Lasi par GLOBE projektu arī:

lv

images_1Twitter

GLOBE_Latvija_Facebook

27.-28. oktobrī Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas norisinājās pedagogu labās prakses skate - seminārs "Nāc ārā", ko Bērnu Vides skola organizēja kopā ar Valsts izglītības satura centru, Daugavpils Universitāti un Vides izglītotāju asociāciju. Semināra dalībnieki iepazinās ar vides zinātnes un izglītības programmas GLOBE lietotnēm vides pētījumu veikšanai, praktiski izmēģināja GLOBE Observer lietošanu.
17.-21. oktobrī Horvātijas pilsētā Omiš norisinājās GLOBE Eiropas un Eirāzijas reģiona ikgadējā konference un mācību seminārs skolotājiem. Tajā, ar ziedotāju atbalstu, piedalījās arī skolotāja Iveta Vēvere no Mālpils vidusskolas.
Latviešu valodā pieejams GLOBE Pilsētvides protokolu komplekta apraksts.

Attēls2

GLOBE Pilsētvides protokolu komplekta nolūks ir ieteikt GLOBE protokolu grupu, kas var palīdzēt skolēniem un skolotājiem labāk izprast urbānas apkaimes vidi un dažādos tajā notiekošos procesus un to mijiedarbības. Ņemot vērā apbūves izraisīto variāciju nelielo ģeogrāfisko mērogu, šāda sabiedrisko zinātnieku līdzdalība ir īpaši nepieciešama, lai adekvāti raksturotu pilsētvidi.

22.-26. novembrī apmācību speciāliste Ieva Kalka piedalījās GLOBE programmas partneru rīkotā starptautiskā mācību seminārā "Remote Sensing Course for Educators".

4.-8. oktobrī koordinators Krišjānis Liepiņš un apmācību speciālisti Gunta Kalvāne un Ieva Kalka piedalījās GLOBE Eiropas un Eirāzijas reģiona valstu koordinatoru sanāksmē, kas Covid-19 pandēmijas un tās ierobežošanas pasākumu dēļ notika tiešsaistē.

Arī šogad apmācību speciāliste Ieva Kalka turpināja darbu GLOBE starptautiskajā tehnoloģiju darba grupā.

12.-16. jūlijā koordinators Krišjānis Liepiņš un apmācību speciālisti Gunta Kalvāne un Ieva Kalka piedalījās GLOBE Ikgadējā konferencē, kas Covid-19 pandēmijas un tās ierobežošanas pasākumu dēļ notika tiešsaistē.

16. februārī koordinators Krišjānis Liepiņš vadīja darbnīcu par GLOBE mobilo lietotņu izmantošanu Valsts izglītības satura centra rīkotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos "Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē", informējot dalībniekus arī par GLOBE programmu un aicinot iesaistīties.


4. decembrī platformā ZOOM organizētā tiešsaistes seminārā jaunie GLOBE programmas skolotāji iepazīstināti ar GLOBE programmas tīmekļa vietni, pētījumu jomām un pieejamajiem tiešsaistes pašmācības kursiem.

Turpinot attīstīt GLOBE kā sabiedriskās zinātnes (citizen science) programmu, ar ASV vēstniecības Latvijā mazo grantu programma atbalstu sākts darbs pie mobilās lietotnes GLOBE Observer tulkošanas latviešu valodā. Lietotne angliski pieejama šeit.

COVID19 pandēmijas dēļ nenotiks gadskārtējā GLOBE vasaras mācību ekspedīcija.

7. janvārī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru noorganizētā klātienes seminārā skolotāji iepazīstināti ar LU pētnieku ekspedīcijām Arktikā un Antarktīdā, un GLOBE Pilsētvides protokolu komplektu, kā arī iesaistīti diskusijā par Vasaras mācību ekspedīcijas organizēšanu.

2020. gadā GLOBE programma atzīmē darbības 25. gadadienu ar gadu ilgu dažādu aktivitāšu sēriju sākot no šā gada Zemes dienas. GLOBE skolas piedalījās GLOBE vēstures pārskata video veidošanā, iesūtot interesantas vēsturiskas fotogrāfijas par GLOBE programmas īstenošanu. Video pieejams šeit.


No 21. līdz 25. oktobrim GLOBE Latvija koordinators Krišjānis Liepiņš piedalījās GLOBE Eiropas un Eirāzijas valstu koordinatoru sanāksmē, kas notika Itālijas pilsētā Triestē un apmācību speciāliste Ieva Kalka vadīja nodarbību par augsnes izpēti.

DSC 6448 sam

No 5. līdz 8. augustam Latvijas GLOBE skolotāji un skolēni piedalījās Igaunijas kolēģu rīkotajā Mācību ekspedīcijā pie Peipusa ezera. Detalizētāka informācija Daces Brūnas reportāžās.

11. janvārī GLOBE skolotāji un skolēni tikās apmācību speciālistes Guntas Kalvānes vadītā konsultācijā par zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanu, lai sagatavotu savus pētījumu projektus iesniegšanai GLOBE Starptautiskajā virtuālajā zinātnes simpozijā. Konsultācija notika Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas telpās.


No 2018. gada 11. līdz 18. novembrim Francijas pilsētā Tulūzā (Toulouse) notika GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģiona valstu koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās GLOBE programmas koordinators Latvijā Krišjānis Liepiņš un apmācību speciālistes Gunta Kalvāne un Ieva Kalka.

DSC 4456 sam

Kopš 2018. gada 1. septembra ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu Bērnu Vides skola projektu "GLOBE for Society", kura ietvaros tiks organizēts gadskārtējais GLOBE salidojums ar dažādām izglītojošām aktivitātēm un skolotāju apmācība par aktuālām vides tēmām.

2018. gada 13. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika projekta "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" noslēguma konference, kas pulcēja ap 100 skolēnu, skolotāju un ekspertu. Tajā ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pauls Politis aktīvākajām GLOBE dalībskolām pasniedza GLOBE vēstniecību sertifikātus.

IMG 4993 IMG 4978 IMG 4984
IMG 4981
IMG 4987
Foto: Andris Arhomkins, ASV vēstniecība Latvijā.

GLOBE vēstniecības statuss izveidots, lai novērtētu skolas, kas devušas īpašu ieguldījumu gan GLOBE programmas darbībā, gan tās popularizēšanā un sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā.

Šogad GLOBE vēstniecības statusu saņem skolas, kas piedalījās projektā "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" un organizēja pieredzes izplatīšanas pasākumus savos novados - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Daugmales pamatskola, Dundagas vidusskola, Mazzalves pamatskola, Mālpils novada vidusskola, Rūjienas vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Zemītes pamatskola, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskola, kas publicējusi rakstus par vides tēmām Ķeguma novada medijos un uz GLOBE datiem balstītu skolēna pētījumu iesniegusi valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, un Limbažu sākumskola, kas pēc savas iniciatīvas Limbažu pilsētas svētkos noorganizēja publisku pasākumu iedzīvotāju informēšanai par sabiedrisko zinātni, uzaicinot tajā piedalīties arī BVS pārstāvjus.


20. janvārī GLOBE skolotāji piedalījās seminārā LU Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā, kurā apguva atmosfēras pētījumu metodiku un jaunākās GLOBE projekta lietotnes.

DSC 8429 sam

Semināra materiāli atrodami šeit.


12. maijā GLOBE skolotāji piedalījās seminārā LU Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā. Semināra laikā skolotāji apguva augsnes pētījumu metodiku un jaunākās GLOBE projekta lietotnes. Semināra materiāli atrodami šeit.

Noslēdzies GLOBE skolēnu zinātnisko darbu konkurss. Tika iesūtīti 3 skolēnu darbi: Limbažu novada ģimnāzijas skolnieces Lindas Helēnas Griškoites pētījums "Laikapstākļi un es. Kā/vai/cik daudz/kāpēc ir mainījusies gaisa temperatūra manā skolas apkārtnē?", Līvānu 1. vidusskolas skolnieka Skaidra Skuteļa pētījums "Ūdens temperatūras izmaiņas 5 gados" un Dundagas vidusskolas skolnieces Rasas Ivanovas pētījums "Sniega sega Dundagā 2015./2016. gada ziemā". Darbu autori kopā ar saviem skolotājiem konsultantiem tika aicināti uz noslēguma pasākumu Engures ezera dabas parkā, kur Latvijas Dabas fonda un dabas parka speciālisti iepazīstināja skolēnus ar dabas parka vērtībām, parādīja peldošo ornitoloģijas staciju un iesaistīja putnu gredzenošanā.

DSC 0004IMG 1062IMG 1075

23.-24. novembrī Varšavā, Polijā, notika GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģiona valstu koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās programmas koordinatore Inese Liepiņa un projekta asistents Krišjānis Liepiņš.

No 28.- 29. oktobrim Mazzalves pamatskolā notika GLOBE projekta 4. salidojums. Salidojumā piedalījās 48 dalībnieki no 7 projekta dalībskolām. Skolēni stāstīja par projektā paveikto, klausījās GLOBE konsultantes docentes Guntas Kalvānes stāstījumu par zinātnisko pētījumu veikšanu, piedalījās izzinošās un jautrās GLOBE spēlēs, kā arī piedzīvoja neaizmirstamus iespaidus vakara trasītē muižas parkā.

IMG 3011

No 3. līdz 6. augustam Bērnu Vides skolas pārstāvis un 10 jaunie pētnieki no Rūjienas vidusskolas piedalījās GLOBE reģionālajā mācību ekspedīcijā, kas notika Igaunijā, netālu no Aegvīdu pilsētas.

Dalībnieki atsvaidzināja esošās un apguva jaunas zināšanas par GLOBE pētījumiem, kā arī iepazinās ar jaunākajām NASA satelītu misijām, piemēram, SMAP (Soil Moisture Active Pasive), kas mēra augsnes mitrumu, lai varētu precīzāk prognozēt klimatu, laikapstākļus un dažādas nepietiekama vai pārmērīga augsnes mitruma izraisītas dabas katastrofas, piemēram, mežu ugusgrēkus, sausumu un badu, zemes nobrukumus u.c. Notika arī tradicionālās GLOBE spēles, kurās dalībnieki pielietoja apgūtās zināšanas dažādos uzdevumos.

Ekspedīcijas centrālais notikums bija pārgājiens, kurā dalībnieki dažādās vietās tuvākajā apkārtnē veica dažādus pētījumus.

Ekspedīcijas fotoalbums pieejams šeit.

9. jūlijā GLOBE projekta jaunieši piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Skrīveru vidusskolas pētnieki mācīja noteikt koku sugu pēc to lapām, savukārt Zemītes pamatskolas skolēni rādīja, kā izmērīt koka augstumu.

Atzīmējot Zemes dienas 45. un GLOBE projekta 20. gadadienu Bērnu Vides skola rīkoja zīmējumu konkursu. Vairāk informācijas šeit.

21. martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notika kārtējais GLOBE projekta seminārs, kurā skolotāji apguva hidroloģijas pētījumu veikšanu gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, mācījās ievadīt un izmantot datus. Semināru vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.


5. decembrī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notika kārtējais GLOBE projekta seminārs, kurā skolotāji apguva zemsedzes pētījumu veikšanu gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, mācījās ievadīt datus. Semināru vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.

No 5.-10. augustam Salacgrīvas novadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu notika GLOBE projekta vasaras mācību ekspedīcija "Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties!". Ekspedīcijā piedalījās skolēni un skolotāji no 7 projekta dalībskolām, kas nedēļu apguva GLOBE projekta vides pētījumu un monitoringa veikšanas prasmes, iepazina Salacgrīvas novada vides daudzveidību, ar radošām meistardarbnīcām piedalījās Salacgrīvas pilsētas svētkos.

IMG 1639

No 29. aprīļa līdz 4. maijam Paralimni (Kiprā) notika GLOBE Eiropas valstu koordinatoru konference. Latviju konferencē pārstāvēja projekta koordinatore Inese Liepiņa. Konferencē piedalījās 20 valstu pārstāvji, kas dalījās pieredzē par paveikto projektā, apguva jaunās mājas lapas iespējas, mācījās veikt atmosfēras, hidroloģijas un zemsedzes pētījumus.

 DSC0746b DSC0790a
21. martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notika GLOBE projekta skolotāju seminārs. Seminārā dalībnieki iepazinās ar fenoloģijas pētījumu metodiku. Tāpat skolotāji uzzināja par GLOBE Eiropas Aerosolu kampaņu un apguva aerosolu pētījumu metodiku. Noslēgumā semināra dalībnieki veica praktiskos uzdevums Kronvalda parkā, strādājot ar fotometru un raksturojot fenoloģiskās fāzes ceriņiem un citiem lapu kokiem.
Sākusies GLOBE Eiropas Aerosolu kampaņa, kas norisināsies no šā gada 9. marta līdz 9. maijam un no 15. septembra līdz 14. oktobrim. Vairāk par kampaņu šeit. Aicinām GLOBE skolas iesaistīties kampaņā!

14. decembrī LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notika GLOBE projekta skolotāju seminārs. Projekta konsultantes Guntas Kalvānes vadībā skolotāji apguva un pilnveidoja savas pētījumu veikšanas prasmes, mācījās izmantot GLOBE datu bāzes datus.
10. oktobrī Cēsu novada Rāmuļu pamatskolā notika jau 3. GLOBE projekta salidojums. Salidojumā skolēni un skolotāji no 7 projekta dalībskolām dalījās pieredzē, apguva jaunus pētījumus un piedalījās radošās darbnīcās.
Bērnu Vides skola kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina GLOBE projekta skolas iesaistīties sabiedriskā monitoringa programmā. Šīs programmas mērķis ir iesaistīt sabiedrību vides datu vākšanā. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavojusi gandrīz 20 dažādus novērojumu protokolus par visdažādākajām tēmām, plašu un detalizētu rokasgrāmatu, kā arī piedāvā speciālistu konsultācijas. Vairāk informācijas šeit.
No 2.-4. augustam GLOBE projekts piedalījās 20. Vides izglītotāju Saietā Raiskuma internātpamatskolā. Mazzalves pamatskolas skolotāja Anda Freimane iepazīstināja dalībniekus ar iespējām, ko GLOBE projekts sniedz skolām. Skolotāji iepazinās ar fenoloģiskajiem, ledus sezonalitātes un atmosfēras pētījumiem, izmēģināja mākoņu veidu noteikšanu.

Anda_Saieta


No 2012. 16.-18. augustam GLOBE projekta skolēni un skolotāji devās ikgadējā mācību ekspedīcijā, kas šoreiz notika netradicionāli – ar koka plostiem pa Gauju. Vairāk par piedzīvoto lasiet šeit.
Ptam

No 2012. gada 10.-15. jūnijam Utrehtas Universitātē (Nīderlandē) norisinājās 4. starptautiskā vides projektu olimpiāde. Tā pulcēja kopā ~300 skolēnus no 40 dažādām pasaules valstīm, lai stāstītu citiem par savām vides problēmām, piedāvātu risinājumus un domātu par mūsu kopējo nākotni tīrā vidē. Šajā olimpiādē kā vienīgās pārstāves no Latvijas piedalījās GLOBE projekta dalībnieces Rūjienas vidusskolas skolnieces Luīze Reuta un Linda Čukure ar savu izstrādāto projektu „All rivers flow to the sea”. Šīs pavadītās dienas Nīderlandē meitenēm deva daudz jaunu draugu no visas pasaules visdažādākajām valstīm. Zināšanas un pieredze, kas iegūtas šajā braucienā, ir nenovērtējamas. "Piedaloties olimpiādē, mēs sapratām, ka nav nozīmes ne tautībai, ne rasei, ne bagātībai, ne slavai, tikai tam, ko esi izdomājis, radījis, ar ko vari sevi prezentēt, ar ko vari lepoties, lai citi to izmantotu un pielietotu savā dzīvē, lai uzlabotu dzīves apstākļus un vidi, kurā dzīvojam. Labprāt dotos šādā braucienā atkal, jo šis bija neaizmirstams un jaunas, vēl nebijušas pieredzes bagāts ceļojums. Tas, uz ko ir spējīgi visi pasaules bērni un kāda ir viņu fenomenālā spēja izdomāt ko jaunu un nebijušu, lai glābtu jau tā piesārņoto vidi, un uzlabotu mūsu visu dzīves kvalitāti, ir vienkārši apbrīnas vērts!" saka Luīze un Linda.Vairāk par meiteņu piedzīvoto var lasīt šeit.


2011. gada 3. novembrī Limbažu sākumskolā notika jau 2. GLOBE projekta salidojums. Salidojumā skolēni un skolotāji no 7 projekta dalībskolām piedalījās dažādās radošās darbnīcās un klausījās lekcijas par jauniem pētījumiem projektā.

PB033113_maza

No 2011. gada 30. septembra līdz 3. oktobrim Francijas pilsētā Tulūzā notika starptautisks GLOBE projekta seminārs. Semināru organizēja Francijas kosmosa pētniecības aģentūra „Le Centre national d’études spatiales” (CNES), no Latvijas tajā piedalījās Krišjānis Liepiņš no Bērnu Vides skolas (BVS) un Regīna Stikāne no Līvānu 1. vidusskolas. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar GLOBE projekta Starptautisko klimata kampaņu un jaunumiem aerosolu pētījumos, kā arī notika jauno saules fotometru paraugdemonstrējumi.

Karli_samaz


2010. gada 28. oktobrī A.Upīša Skrīveru vidusskolā notika 1. GLOBE projekta salidojums, kurā tikās skolēni un skolotāji no 8 projekta dalībskolām. Skolas prezentēja savu paveikto un piedalījās interesantās radošās darbnīcās par GLOBE projekta pētījumu tēmu.

GLOBE projekta aktīvisti no Rūjienas, Līvānu, Uzvaras vidusskolas un Talsu valsts ģimnāzijas piedalījās Vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā, kas notika no 2010.gada 8.-11. jūlijam X Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku projekta "Zaļais kods" ietvaros. Svētku dalībniekiem un viesiem tika piedāvātas dažādas interesantas un izglītojošas aktivitātes par GLOBE projekta pētījumu tēmu, kurās apmeklētāji ar lielu interesi iesaistījās. Informācija par šo interesanto pasākumu publicēta arī GLOBE programmas mājas lapā.

lapotne_ilze1


2009.gada 7.oktobrī notika GLOBE projekta 10 gadu jubilejai Latvijā veltīts pasākums.Jubilejas pasākumu ar uzrunu atklāja ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere. No Latvijas puses klātesošos jubilejā sveica Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa. Par paveikto šo 10 gadu laikā stāstīja projekta vadītāja Inese Liepiņa, Līvānu 1. vidusskolas skolotāja Regīna Stikāne, projekta konsultante, LU ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes doktorante Gunta Kalvāne. Tika prezentēts buklets "GLOBE un dabaszinības - 10 gadi GLOBE programmai Latvijā", kurā apkopotas idejas projekta iekļaušanai dabaszinību mācību priekšmetos.

visi_jauns

Vairāk par projektu....


Protokoli un rokasgrāmatas GLOBE novērojumu veikšanai.