GLOBE - 2018. gads
Saturs
GLOBE
2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011.gads
2010. gads
2009. gads
Projekta materiāli
Visas lapas

No 2018. gada 11. līdz 18. novembrim Francijas pilsētā Tulūzā (Toulouse) notika GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģiona valstu koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās GLOBE programmas koordinators Latvijā Krišjānis Liepiņš un apmācību speciālistes Gunta Kalvāne un Ieva Kalka.

DSC 4456 sam

Kopš 2018. gada 1. septembra ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu Bērnu Vides skola projektu "GLOBE for Society", kura ietvaros tiks organizēts gadskārtējais GLOBE salidojums ar dažādām izglītojošām aktivitātēm un skolotāju apmācība par aktuālām vides tēmām.

2018. gada 13. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika projekta "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" noslēguma konference, kas pulcēja ap 100 skolēnu, skolotāju un ekspertu. Tajā ASV vēstnieces Latvijā vietnieks Pauls Politis aktīvākajām GLOBE dalībskolām pasniedza GLOBE vēstniecību sertifikātus.

IMG 4993 IMG 4978 IMG 4984
IMG 4981
IMG 4987
Foto: Andris Arhomkins, ASV vēstniecība Latvijā.

GLOBE vēstniecības statuss izveidots, lai novērtētu skolas, kas devušas īpašu ieguldījumu gan GLOBE programmas darbībā, gan tās popularizēšanā un sabiedrības informēšanā un iesaistīšanā.

Šogad GLOBE vēstniecības statusu saņem skolas, kas piedalījās projektā "Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai" un organizēja pieredzes izplatīšanas pasākumus savos novados - Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Daugmales pamatskola, Dundagas vidusskola, Mazzalves pamatskola, Mālpils novada vidusskola, Rūjienas vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Zemītes pamatskola, kā arī Ķeguma komercnovirziena vidusskola, kas publicējusi rakstus par vides tēmām Ķeguma novada medijos un uz GLOBE datiem balstītu skolēna pētījumu iesniegusi valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, un Limbažu sākumskola, kas pēc savas iniciatīvas Limbažu pilsētas svētkos noorganizēja publisku pasākumu iedzīvotāju informēšanai par sabiedrisko zinātni, uzaicinot tajā piedalīties arī BVS pārstāvjus.