GLOBE - 2015. gads
Saturs
GLOBE
2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads
2017. gads
2016. gads
2015. gads
2014. gads
2013. gads
2012. gads
2011.gads
2010. gads
2009. gads
Projekta materiāli
Visas lapas

23.-24. novembrī Varšavā, Polijā, notika GLOBE programmas Eiropas un Eirāzijas reģiona valstu koordinatoru sanāksme, kurā piedalījās programmas koordinatore Inese Liepiņa un projekta asistents Krišjānis Liepiņš.

No 28.- 29. oktobrim Mazzalves pamatskolā notika GLOBE projekta 4. salidojums. Salidojumā piedalījās 48 dalībnieki no 7 projekta dalībskolām. Skolēni stāstīja par projektā paveikto, klausījās GLOBE konsultantes docentes Guntas Kalvānes stāstījumu par zinātnisko pētījumu veikšanu, piedalījās izzinošās un jautrās GLOBE spēlēs, kā arī piedzīvoja neaizmirstamus iespaidus vakara trasītē muižas parkā.

IMG 3011

No 3. līdz 6. augustam Bērnu Vides skolas pārstāvis un 10 jaunie pētnieki no Rūjienas vidusskolas piedalījās GLOBE reģionālajā mācību ekspedīcijā, kas notika Igaunijā, netālu no Aegvīdu pilsētas.

Dalībnieki atsvaidzināja esošās un apguva jaunas zināšanas par GLOBE pētījumiem, kā arī iepazinās ar jaunākajām NASA satelītu misijām, piemēram, SMAP (Soil Moisture Active Pasive), kas mēra augsnes mitrumu, lai varētu precīzāk prognozēt klimatu, laikapstākļus un dažādas nepietiekama vai pārmērīga augsnes mitruma izraisītas dabas katastrofas, piemēram, mežu ugusgrēkus, sausumu un badu, zemes nobrukumus u.c. Notika arī tradicionālās GLOBE spēles, kurās dalībnieki pielietoja apgūtās zināšanas dažādos uzdevumos.

Ekspedīcijas centrālais notikums bija pārgājiens, kurā dalībnieki dažādās vietās tuvākajā apkārtnē veica dažādus pētījumus.

Ekspedīcijas fotoalbums pieejams šeit.

9. jūlijā GLOBE projekta jaunieši piedalījās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Skrīveru vidusskolas pētnieki mācīja noteikt koku sugu pēc to lapām, savukārt Zemītes pamatskolas skolēni rādīja, kā izmērīt koka augstumu.

Atzīmējot Zemes dienas 45. un GLOBE projekta 20. gadadienu Bērnu Vides skola rīkoja zīmējumu konkursu. Vairāk informācijas šeit.

21. martā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē notika kārtējais GLOBE projekta seminārs, kurā skolotāji apguva hidroloģijas pētījumu veikšanu gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, mācījās ievadīt un izmantot datus. Semināru vadīja projekta konsultante Gunta Kalvāne.