Vides izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām

Projekts savu darbu uzsāka 2004.gadā un tā mērķis bija paaugstināt vides izglītības kvalitāti bērniem ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot tiem iespēju aktīvi piedalīties procesos, kas saistīti ar vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.
Projekta īstenošanā bija iesaistītas sešas Eiropas valstis – Bulgārija, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Polija un Slovākija.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi projekta īstenotāji strādāja pie vairākiem uzdevumiem:
Izstrādāja 60 vides izglītības nodarbības, kas būtu piemērotas bērniem ar īpašām vajadzībām. Nodarbības saturiski ir par tādām tēmām kā bioloģiskā daudzveidība, atkritumi, pārapdzīvotība, ūdens resursi, mežs, lietu otrreizēja pārstrāde u.c. Nodarbības domātas bērniem ar Dauna sindromu, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu, disleksiju, redzes un kustību traucējumiem.
Sagatavoja vides gidus darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
Izveidoja rokasgrāmatu, kurā apkopota informācija par to, kā strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām.
Izveidoja rokasgrāmatu, kurā apkopotas nodarbības semināram par ilgtspējīgu attīstību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
Projektu finansiāli atbalstīja Eiropas Komisijas Socrates programma un Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Partneri: TIME Ekoproekti, Valle dei Casali, Britu Dabas pētīšanas centru apvienība, Varšavas Universitātes vides zinātņu centrs, Slovākijas Vides aģentūra

Projekta vadītājs: Richard Dawson. Projekta koordinatore Latvijā - Laura Zvingule

Projektu atbalstīja Eiropas Komisijas Socrates programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds