Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai

No 1999. līdz 2000. gadam Bērnu Vides skola sadarbībā ar Britu Dabas pētīšanas centru apvienību (Field Studies Council, FSC) realizēja projektu “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai”. Šis projekts bija vērsts uz vides izglītības tālāku padziļināšanu Latvijā. Tas piedāvāja piecām pilotskolām sakārtot savu skolu un tās tuvāko apkārtni visos līmeņos (skolas infrastruktūra, apkārtne, saikne ar vietējo sabiedrību, mācību saturs), ievērojot ilgtspējīgas attīstības pincipus.
Projektā piedalījās skolas, kuras strādājušas vides izglītības ieviešanā savas skolas mācību saturā un kurām ir pieredze šādos projektos: Džūkstes vidusskola, Limbažu 1. vidusskola, Kurzemītes pamatskola, Preiļu Valsts ģimnāzija un Valmieras ģimnāzija.
Projekta ietvaros notika skolotāju apmācību semināri un konsultācijas, skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju, skolas izstrādāja savus projektus ilgtspējīgas attīstības virzienā. Seminārus vadīja treneri no Lielbritānijas un Bērnu Vides skolas.
Projekta laikā skolas izstrādāja savus vides izglītības politikas plānus un darbības plānus tās realizēšanai.

Projekta vadītājas: Ilze Šulte un Laura Zvingule

Projekta konsultanti: Kens Vebsters un Sāra Vilkinsone no Lielbritānijas

Projekta atbalstītāji: Environmental Know How Fund, Charity Know How Fund, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, LR Izglītības un Zinātnes ministrija, NVO centrs

Dalībvalstis: Latvija, Lielbritānija