acheter cialis
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Visas lapas

Bērnu Vides skola organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, piedāvājot A programmas seminārus un kursus.

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, kursu dalībnieki saņem apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi.

SAM 3024 samKursi  quot Iedvesmot skolenus 2

Mācoties no dabas: inovatīva pieeja izglītībai ilgtspējīgai attīstībai

Kursi piedāvā mūsdienu aktuālajām tendencēm izglītībā atbilstošu metodiku un plānošanas rīkus, lai mācību procesā tiktu īstenota skolēnu kompetenču attīstība. Šīs kompetences ļaus skolēniem aktīvāk piedalīties videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā. Mācību procesa centrā ir skolēna mācīšanās, kas balstīta uz atklājumiem un nodrošina skolēnu līdzdarbošanos. Kursu programmas (A programma 16 stundu apjomā) saskaņojuma Nr. RIIMC-14-039.

Sākusies dalībnieku reģistrācija!

Vairāk par kursu programmu šeit.

Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm, izmantojot daudzveidīgus vides izzināšanas paņēmienus

Kursi piedāvā  metodiku un plānošanas rīkus, lai dabaszinātņu mācību procesā tiktu sekmēta skolēnu mācīšanās motivācija. Kursu dalībnieki pilnveidos pedagoģisko kompetenci, apgūstot daudzveidīgas pieejas un metodes gan teorētiski, gan praktiski, kā arī nostiprinās izpratni, pielietojot apgūto praksē un analizējot rezultātus.

Kursu laikā pedagogi varēs apgūt 2 no 3 izvēles moduļiem:

1. Digitālo tehnoloģiju izmantošana 6 – 16 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

2. Agrīnas pētnieciskas izziņas īstenošana 6 – 12 gadus vecu skolēnu dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

3. Pieejas un paņēmieni 6 – 14 gadus vecu skolēnu ar zemiem mācību sasniegumiem dabaszinātņu mācīšanās motivācijas veicināšanai.

Vairāk par kursu programmu šeit.