Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi - Dabas uzņēmēji
Saturs
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi
Dabas uzņēmēji
Mācoties no dabas
Iedvesmot skolēnus dabaszinātnēm
Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana izmantojot aprites ekonomikas principus
Mācīšanās ārā skolēnu aktīva izziņas procesa veicināšanai
Dabaszinātnes pilsētā
Visas lapas

Biomimikrija ir dizaina metode, ko izmanto dabas iedvesmotu ilgtspējīgu risinājumu radīšanai dažādās cilvēku dzīves jomās. Biomimikrijas dizaina projekti palīdz apgūt dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju, matemātikas jomu saturu reālās dzīves situācijās, veido starpdisciplināru saikni un veicina skolēnu kritiskās domāšanas, problēmrisināšanas, jaunrades un uzņēmējspējas caurviju prasmju attīstību.

Kursu "Skolēnu radošuma un inovāciju veicināšana ar dabas iedvesmotu ilgtspējas projektu palīdzību" ietvaros pedagogi dosies aizraujošā biomimikrijas dizaina ceļojumā, lai atrisinātu mūsdienu izaicinājumus un veidotu ilgtspējīgu nākotni:
1. Noskaidros, kas ir biomimikrija un kā tā spēj risināt ilgtspējas problēmas, ar kurām pasaule saskaras.
2. Apgūs metodes integrētai mācīšanai, izstrādājot inovatīvus biomimikrijas dizaina projektus.
3. Piedāvās skolotājiem daudzveidīgas metodes skolēnu iesaistīšanai, motivēšanai, apkārtējās vides izpētei.
4. Izpratīs sadarbības nozīmi inovatīvu produktu radīšanā.
5. Apgūs "Dabas uzņēmēju" sadarbības platformas lietošanu.
6. Dalīsies pieredzē un iepazīsies ar pedagogu labās prakses piemēriem.

Kursu dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi 20 stundu apjomā.

Kursu norises vieta: Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs, Mazā Nometņu iela 1.

Kursu programma sastāv no 2 klātienes nodarbībām un praktiskas nodarbību aprobēšanas ar skolēniem.

1. nodarbība 2023. gada 10. martā, 2. - 19. maijā.

Aicinām dabaszinātņu, sociālo zinātņu, tehnoloģiju un dizaina un interešu izglītības pedagogus pievienoties kursu 2. nodarbībai, lai uzzinātu vairāk par biomimikrijas projektu izmantošanu mācību procesā un iepazītos ar kursu dalībnieku labās prakses piemēriem. Dalībai nodarbībā reģistrēties šeit

Kursu norisi finansē ES ERASMUS+ programma