Āra apmācība visiem

Bērnu Vides skola iesaistījusies Comenius Regio programmas projektā “Āra apmācība visiem” (Outdoor Learning for All). Tas ir sadarbības projekts starp diviem reģioniem – Sautendas regionu Lielbritānijā un Ogres novadu Latvijā. Projekta dalībnieki centīsies uzlabot āra mācīšanās kvalitāti projekta skolās un izstrādāt rekomendācijas ārā mācīšanās realizēšanai. Projekta laikā notiek semināri abu novadu skolotājiem un savstarpējas pieredzes apmaiņas vizītes. Bērnu Vides skola šajā projektā darbojas kā konsultanti. 

2013. gada 13. novembrī un 2014. gada 20. februārī Ogresgala pamatskolā notika projekta semināri Ogres novada skolotājiem. Semināros skolotāji piedalījās āra nodarbībās, spēlēja sajūtu spēles, diskutēja par āra apmācības plusiem un mīnusiem, apguva planšetdatoru izmantošanas iespējas āra nodarbībās.

IMG 6224

No 2014. gada 4.līdz 9. martam notika Ogres novada pārstāvju 1. vizīte Sautendā. Vizītes laikā partneri uzzināja par paveikto āra apmācības jomā Lielbritānijā, diskutēja par āra apmācībai nepieciešamajām skolotāju kompetencēm, viesojās Sautendas skolās un Flatford Mills Dabas pētīšanas centrā.

DSC 0422DSC 0453

Savukārt jūnijā Sautendas pilsētas skolu skolotāji viesojās Ogres novadā, kur piedalījās Bērnu Vides skolas organizētajās āra aktivitātēs pilsētā un apmeklēja projekta dalībskolas.

No 2014. gada 6. līdz 10. oktobrim Ogres novada skolotāji devās otrajā vizītē uz Sautendu. Skolotāji apmeklēja projekta skolas, piedalījās skolu organizētajās āra nodarbībās, apmeklēja Londonas Dabas pētīšanas centru, diskutēja par skolēnu motivēšanu iesaistīties āra nodarbībās.

No 2015. gada 27. līdz 29. aprīlim pēdējā vizītē projekta ietvaros Latvijā viesojās Sautendas skolotāji. Viņi apmeklēja projekta skolas, Nacionālo botānisko dārzu, Daugavas muzeju, Siguldā Dabas aizsardzības pārvaldes gida pavadībā iepazina Gaujas nacionālo parku, un 28. aprīlī kopā ar Ogres novada skolotājiem piedalījās konferencē "Āra apmācība visiem: izaicinājumi un iespējas", kurā ar savu pieredzi āra nodarbību vadīšanā iepazīstināja 100 skolotājus no visas Latvijas.

11146558 782918181822048 1650142615541354235 n11203121 782916725155527 8322018185850082220 n

Projekta koordinators Latvijā: Ilze Staģīte, Ogres novada Domes projektu koordinatore

Projekta dalībskolas Latvijā: Jaunogres vidusskola, Ogresgala pamatskola, Madlienas vidusskola, Suntažu vidusskola

Projekta konsultanti: Inese Liepiņa, Krišjānis Liepiņš