Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai
Saturs
Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai
Projekta aktivitātes
Visas lapas

Bērnu Vides skola ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu uzsākusi projektu „Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” („Schools for resilience: linking schools with local communities' sustainability”). Projektā iesaistījušies 6 partneri no Spānijas („Aranzadi Society of Sciences”), Dānijas („Professionshøjskolen VIA University College”), Īrijas („Sustainable Ireland Cooperative Society Ltd.”), Itālijas („Municipality of Olginate”), Latvijas („Bērnu Vides skola”) un Lielbritānijas („Field Studies Council”).

Projekta mērķis ir rosināt skolu sadarbību ar vietējo sabiedrību, lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību – iesaistīties vietējo kopienu problēmu risināšanā, attīstīt skolēnu prasmes būt aktīviem, inovatīviem un uzņēmīgiem. Projektā tiks izstrādāti mācību materiāli par to, kā vietējo vidi un sabiedrību var izmantot kā mācību vidi.

Projekta vadītājs: Mikels Edeso (Spānija), projekta koordinatore Latvijā Elita Lavrinoviča

Vairāk informācijas par projektu mājas lapā

Sekojiet projektam arī Facebook

Projektu atbalsta: ES Mūžizglītības programma

ES_Mizglitibas_logo

Dalībvalstis: Spānija, Dānija, Īrija, Itālija, Latvija, Lielbritānija