Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai - Projekta aktivitātes
Saturs
Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai
Projekta aktivitātes
Visas lapas

2016. gada 10. un 11. oktobrī Cloughjordan Ekociematā Īrijā notika projekta noslēguma seminārs ar visu projekta partneru un pilotskolu skolotāju piedalīšanos. Šo divu ļoti radošo un interesanto dienu laikā semināra dalībnieki iepazinās ar pirmo un pagaidām vienīgo Īrijas ekociematu, kas praktiski dzīvē realizē ideju par kopienu izturētspēju, dalījās pieredzē par mācību programmas realizēšanu skolā, klausījās prezentācijas par izglītības nozīmi pārejā uz zema oglekļa patēriņa sabiedrību un izglītību mainīgajā pasaulē, kā arī diskutēja par iespējām uzlabot skolas un vietējās sabiedrības sadarbību. Seminārā piedalījās Ogresgala pamatskolas un Kandavas internātvidusskolas skolotāji, kuri bija iesaistījušies metodiskā materiāla izmēģināšanā.

14543897 178783182566331 6084517099597902533 o

2016. gada 18. un 19. aprīlī Rīgā, Vides un Reģionālās attīstības ministrijas telpās notika projektu partneru ceturtā tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no Spānijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas un Dānijas. Sanāksmē partneri dalījās iespaidos par projekta izmēģināšanas gaitu skolās, apsprieda veiksmes un ierobežojumus, plānoja projekta noslēguma semināru Īrijā.

2016. gada 17.martā Kandavā tikās Ogresgala pamatskolas un Kandavas internātvidusskolas skolotāji, kuri bija iesaistījušies metodiskā materiāla izmēģināšanā. Skolotāji savstarpēji dalījās projekta pieredzē, pārrunāja veiksmes un trūkumus, mēģināja vērtēt Kandavas stiprās un vājās puses ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā arī plānoja rudens kampaņas norisi. Kopīgi tika pavadīta radoša un piepildīta diena.

Kandava2

2015. gada 7.oktobrī Valsts izglītības satura centra telpās Rīgā, Strūgu ielā 4 notika skolotāju apmācība. Projekta materiālus izmēģinās Kandavas internātvidusskolas un Ogresgala pamatskolas skolotāji. Viņi mēģinās izmantot vietējo kopienu kā mācību vidi un pētīs tās izturētspēju. Iesākumā gan pašiem skolotājiem bija jāsaprot, kas ir izturētspēja un kādā veidā mēs varam to stiprināt – gan individuāli, gan visiem kopā veidojot spēcīgāku sabiedrību. Visiem kopā mums tas izdevās un katrs aizbrauca mājās ar kādu ideju, ko realizēs savā skolā.

WP 20151007 16 56 36 Pro

No 2015.gada 18. līdz 19.maijam Orhūsā (Aarhus, Dānija) notika projektu partneru trešā tikšanās. Šajā tikšanās reizē īpašs uzsvars tika likts uz to, kādā veidā partneru valstu skolās tiks izmēģināts izstrādātais mācību materiāls. Partneri daudz diskutēja par novērtēšanas metodēm, kā arī dalījās pieredzē par to, kā veicās, izmēģinot projekta aktivitātes. Katrā valstī projekta materiāls tiks adaptēts vismaz divās klasēs.

WP 20150518 12 38 28 Pro

No 28. – 30.oktobrim Margam Dabas pētīšanas centrā (Margam Discovery Centre, Port Talbot, Lielbritānija) notika otrā projekta darba grupas tikšanās. Šajās trijās dienās tika spriests par to, ko iekļaut mācību plānā, lai skolas varētu dot savu artavu vietējās sabiedrības stiprināšanai. Mācību materiāls tiks veidots, balstoties uz mācīšanos vidē. Tas nozīmē, ka būs jāiet ārā no skolas, jārunā ar vietējiem ļaudīm, jāmeklē sadarbības iespējas ar vietējiem uzņēmējiem un institūcijām, jārod kopīgi risinājumi, kā uzlabot un stiprināt savu vietējo sabiedrību. Darba grupas diskusijās tika meklēti labākie risinājumi un ceram, ka tas būs skolām ļoti noderīgs un interesants materiāls!

SFR darbaa

No 16. - 17.janvārim SanSebastianā (Spānijā) notika pirmā projekta partneru tikšanās. Tās laikā tika apspriestas galvenās kompetences, kuras attīstīt projektā. Viens no projekta vadmotīviem  - optimisms ir stratēģija kā veidot labāku nākotni. Tieši šī doma ļoti raksturo projektu, jo tā laikā skolēni pozitīvā un radošā veidā kopā ar vietējo sabiedrību meklēs tieši viņiem vispiemērotākos problēmu risinājumus.