Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana

Bērnu Vides skola sadarbībā ar Nacionālo botānisko dārzu 2014./2015. gadā īsteno projektu, kura mērķis ir pilnveidot Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūru, lai nodrošinātu kvalitatīvu sabiedrības izglītošanu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jautājumiem.

Projekta ietvaros ir paredzēts:

  1. Izveidot dendrārijā pastaigu taku tīklu dendrārijā (gan zālāja seguma, gan asfaltēta seguma), lai botāniskā dārza apmeklētājiem būtu ērti pieejamas dendroloģiskās kolekcijas.

  2. Izveidot un uzstādīt 10 informatīvos stendus ar interaktīviem elementiem.

  3. Izveidot un uzstādīt dendrārijā etiķetes 1000 dažādiem augiem.

Projektā izsludinātie iepirkumi

Projekta vadītāja: Laura Zvingule

Projektu atbalsta: Latvijas Vides aizsardzības fonds

B