Jauniešu mācību vizīte Dabas pētīšanas centru apvienībā Lielbritānijā

Bērnu Vides skolas cialis générique en pharmacie jauniešu komanda no 2. līdz 9. maijam mācību vizītē apmeklēja Dabas pētīšanas centru apvienības (Field Studies Council) āra apmācību centru Castle Head, Anglijā, kur apguva jaunas zināšanas un mācību metodes, kā pasniegt dabas un vides izglītību, dodot bērniem iespēju mācīties pašiem aktīvi darbojoties ārā. Projekta mērķis ir vēl vairāk saliedēt nometņu komandu, tādējādi uzlabojot nometņu sniegumu, un papildinot programmu ar jauniegūtajām mācību metodēm.

 IMG 3955  WP 20150505 10 53 36 Pro
 2015-05-04 12.28.44  WP 20150504 11 39 52 Pro
 2015-05-03 23.01.46


Projekta vadītāja Kristiāna Griķe

Projektu atbalsta Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes programma

Projekta partneri Dabas pētīšanas centru apvienība (Field Studies Council), Lielbritānija

128156 Logo Erasmus   60ko