Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā - Projekta aktivitātes
Saturs
Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā
Projekta aktivitātes
Noslēguma konference
Visas lapas

Projektā izveidotie materiāli tika apspriesti un izmēģināti 25. Vides izglītotāju asociācijas Saietā, kas no 3.-4. augustam notika Jūrmalā, Bulduru dārzkopības vidusskolā. Saieta dalībnieki diskutēja par iespējamo nākotni, lineāro un aprites ekonomiku, izvērtēja dažādus uzņēmējdarbības piemērus un pat radīja savas zaļā biznesa idejas. 

IMG 20180803 143236 sam

No 2018. gada 11.-15. jūnijam Targumurešā (Rumānija) notika projekta starptautiskās darba grupas 5. sanāksme. Sanāksmes darba kārtībā bija projekta rezultātu apspriešana un Rumānijas partneru pieredze projekta realizēšanā. Darba grupa tikās gan ar asociēto skolu direktoriem un skolotājiem, gan uzņēmējiem, kas attīstījuši vidi saudzējošu uzņēmējdarbību Transilvānijas kalnos, saglabājot tradicionālās amata prasmes un lēno, videi draudzīgo dzīvesveidu.

IMG 20180613 124107

2018. gada 7. jūnijā notika trešās kursu grupas noslēguma seminārs, kurā skolotāji dalījās pieredzē par to kā veicies ar mācību materiālu izmantošanu skolās. Skolotāji dalījās ar idejām, kā ierobežotā laikā ieinteresēt skolēnus par aprites ekonomiku un apmeklēja mežu nozares izstādi "Koks ir labs".

IMG 5952 mazs

2018. gada 6. aprīlī Rīgā, AS Latvijas Valsts meži telpās norisinājās kursu nodarbība jau 3. skolotāju grupai. Seminārā 15 pedagogi diskutēja par vērtībām, dabas principiem un aprites ekonomiku, iepazinās ar AS Latvijas Finieris labās prakses piemēru videi draudzīgā uzņēmējdarbībā, ģenerēja un apsprieda savas biznesa idejas.

IMG 20180406 144830sam

2018. gada 15. februārī kursu 1. nodarbībai pulcējās otrā skolotāju grupa. Vairāk kā 20 skolotāji iepazinās ar izveidotajiem mācību materiāliem par Saules enerģiju mežā, mācījās atpazīt aprites ekonomikas piemērus, diskutēja par vērtībām. Ar biznesa labās prakses piemēru izpazīstināja AS Latvijas finieris sabiedrisko attiecību speciālists Pauls Beķeris. Noslēgumā skolotāji iejutās skolēnu lomās un ģenerēja videi draudzīgas uzņēmējdarbības idejas, ko apsprieda ar dažādu jomu ekspertiem.

IMG 20180215 112507IMG 20180215 143350

2018.  gada 2. februārī seminārā Latvijas Valsts mežu telpās vairāk kā 20 skolotāji iepazinās ar izveidotajiem mācību materiāliem par Saules enerģiju mežā, mācījās atpazīt aprites ekonomikas piemērus, diskutēja par vērtībām, iepazinās ar biznesa labās prakses piemēru - Lokalboards, kas saviem produktiem izmanto tikai Latvijā augušu bērzu koksni. Noslēgumā skolotāji mēģināja ģenerēt videi draudzīgas uzņēmējdarbības idejas un apspriest tās ar dažādu jomu ekspertiem.

IMG 20180202 110226samIMG 20180202 151129sam

2018. gada 12. janvārī Rīgā notika skolotāju seminārs, kurā dalībnieki stāstīja par to, kā veicies ar mācību materiālu izmantošanu skolās. Tika pārstāvētas 4 skolas - Babītes vidusskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Mālpils internātpamatskola un Ropažu vidusskola. Noslēgumā dalībnieki paviesojās koncerna "Latvijas Finieris" ražotnē "Troja" un izstādē "Koks ir labs".

IMG 20180112 104138IMG 20180112 141514

Sagatavota jau otrā projekta ziņu lapa.

No 2017. gada 5.-7. septembrim Rīgā notika jau 4. projekta komandas sanāksme, kurā dalībnieki izvērtēja izveidotos mācību materiālus, skolotāju apmācības programmas un vienojās par tālāko darbību. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Dalībnieki viesojās arī pie Latvijas mazpulku organizācijas, lai iepazītos ar viņu pieredzi vides izglītības projektu realizācijā.

2017. gada septembrī uzsākta izveidoto mācību materiālu izmēģināšana 4 projekta pilotskolās - Ropažu vidusskolā, Kuldīgas Centra vidusskolā, Babītes vidusskolā, Mālpils internātpamatskolā.

2017. gada 13. jūnijā pārstāvji no 4 projekta dalībskolām tikās seminārā Latvijas Valsts mežu biroja ēkā, lai iepazītos ar izveidotajiem metodiskajiem materiāliem, biznesa labās prakses piemēriem, kā arī plānotu projekta realizāciju skolās.

19243311 1544382548937305 4245775225269428697 o19388708 1544379135604313 2422550157489765855 o

No 2016. gada 21. līdz 25. novembrim Lielbritānijā, Juniper Hall Vides izglītības centrā notika  3. starptautiskā projekta komandas sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Rudīte Grabovska no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri apsprieda projekta virzību katrā no dalībvalstīm, diskutēja par izveidotajām mācību nodarbībām, novērtējuma metodēm, skolotāju izglītošanu, sabiedrības informēšanu.

IMG 20161123 101647 samazIMG 20161123 141441 samaz

No 2016. gada 11. līdz 15. aprīlim Spānijā, Bullas notika  2. starptautiskā projekta komandas sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Rudīte Grabovska no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri apsprieda projekta virzību katrā no dalībvalstīm, diskutēja par veidojamo mācību metodisko materiālu un plānotajiem mācību rezultātiem, novērtējuma metodēm, labās biznesa prakses paraugiem.

20160413 10003120160414 164800

No 2016. gada 11. līdz 14. janvārim Bulgārijā, Sofijā notika projekta „Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā" starptautiskā sanāksme. Sapulcē piedalījās visu projekta dalībvalstu pārstāvji – no Latvijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Spānijas un Rumānijas. Latviju sanāksmē pārstāvēja Linda Felzenberga no Bērnu Vides skolas un Jānis Logins no Prakse.lv. Sanāksmes laikā partneri izvērtēja iespējamos „plusus" un „mīnusus" projektā paredzētajām aktivitātēm, apsprieda katras valsts izglītības sistēmu atšķirības un īpatnības, kā arī dalījās ar atrastajiem videi draudzīgas uzņēmējdarbības piemēriem. Trīs dienu laikā tika izvērtēs jau padarītais, kā arī saplānoti turpmāk veicamie darbi un nākamās tikšanās reizes.

IMG 4946-1IMG 4937