Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs
Saturs
Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs
GLOBE skolu salidojums
Radošās pētnieciskās darbnīcas
GLOBE mobilās lietotnes
GLOBE Eiropas fenoloģijas kampaņa
GLOBE skolotāju seminārs
BVS biedru kopsapulce
Visas lapas

Bērnu Vides skola ar NVO fonda atbalstu realizējusi projektu “Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs”, lai iesaistītu skolēnus un iedzīvotājus vides pētījumu veikšanā, izmantojot GLOBE projekta metodiku, popularizējot GLOBE programmas vides pētījumus.

Projekta uzdevumi ir:

  1. Informēt sabiedrību par sabiedrisko zinātnieku iespējām iesaistīties vides novērojumu veikšanā.
  2. Informēt Bērnu Vides skolas biedrus un iesaistīt brīvprātīgos vides kvalitātes novērojumos.
  3. Izveidot un apmācīt GLOBE projekta vēstnieku komandu.
  4. Iesaistīt sabiedrību brīvprātīgā vides kvalitātes datu vākšanā, organizējot radošās darbnīcas dažādu organizāciju rīkotos pasākumos un GLOBE Salidojumā.
  5. Organizēt Zemes dienas akciju Eiropas fenoloģijas kampaņas uzsākšanai.
  6. Izstrādāt turpmākās darbības plānu GLOBE kā sabiedriskās zinātnes projekta popularizēšanai.

vienkarss bez laukuma rgb v LV-5 

 

Projekta vadītāja: Inese Liepiņa

Projektu “Skolēnu un iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskās zinātnes aktivitātēs” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.