Dabaszinātnes pilsētā
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

Logo FINAL 1-02Bērnu Vides skola ar Erasmus+ programmas atbalstu realizē projektu "Dabaszinātnes pilsētā" (Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities).

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām. Projektā tiks izstrādātas praktiskas uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītas mācību nodarbības, kas balstītas uz reāliem ikdienas piemēriem. Izmantosim pilsētvidi kā laboratoriju dabaszinātņu mācīšanai. Skolēni piedāvās zinātniski pamatotus risinājumus novērotajām vides problēmām, domājot par veselīgāku un videi draudzīgāku pilsētvidi nākotnē.

Projekta rezultātā tiks sagatavotas nodarbības par dažādām tēmām - mobilitāti, enerģiju, pārtiku, zaļajām zonām, ūdeni, gaisu, ēkām, atkritumiem,- izglītoti skolotāji. Projektā kā asociētie partneri no Latvijas iesaistījušās Pumpuru vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Kandavas reģionālā vidusskola.

Projektā iesaistījušies 6 partneri no Lielbritānijas (Wild Awake), Bulgārijas (Ecosystem Europe Association), Polijas (UNECP/GRID Warsaw), Itālijas (CREDA Onlus), Ungārijas (HRTA) un Latvijas (BVS).

Par projektu angliski šeit.

Izveidotie mācību materiāli šeit.

Wild AwakeECOSYS LogoGRIDWarsaw logoJPGcreda istituzionale rgblogo

Projekta vadītājs: Richard Dawson (UK), projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Krišjānis Liepiņš, Linda Zeibote

Projektu atbalsta: Erasmus+ programma

128156 Logo Erasmus   60ko


2020. gada 17. un 24. februārī Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu pirmā nodarbība kopumā 53 skolotājiem no dažādām Latvijas pilsētām. Dalībnieki diskutēja par nākotnes pilsētu, pilsētu ietekmi uz klimatu, izsekoja oglekļa atomu ceļojumu globālajā oglekļa aprites ciklā, apsprieda oglekļa avotus un piesaistītājus pilsētā, kā arī radīja idejas inovatīviem risinājumiem oglekļa piesaistei pilsētvidē. Saistībā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju noslēguma nodarbība abām grupām notika 21. aprīlī tiešsaistē ZOOM platformā.

DSC 7605 samDSC 7589sam

2019. gada 12. oktobrī ar izstrādātajām nodarbībām tika iepazīstināti Bērnu Vides skolas biedri un viņu bērni, vairākas aktivitātes izmēģinot praktiski.

2019. gada 17. septembrī Bērnu Vides skolas pārstāvji ar projektā "Dabaszinātnes pilsētā" izstrādātajiem mācību materiāliem iepazīstināja Valsts izglītības satura centra rīkotā informatīvā semināra pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem dalībniekus.

2019. gada 22. augustā Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra rīkotajā konferencē dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā - efektīvi un radoši" un iepazīstināja konferences dalībniekus ar projektā "Dabaszinātnes pilsētā" izstrādātajiem mācību materiāliem.

DSC 6165 samDSC 6190 sam

No 2019. gada 2. līdz 3. augustam Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās Vides izglītotāju asociācijas ikgadējā Saietā, kas šoreiz notika Salacgrīvā. Informējām asociācijas biedrus par jaunākajiem BVS projektiem un izmēģinājām projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izveidoto nodarbību par pamestajām vietām pilsētā, pielāgojot to reālajai situācijai Salacgrīvā, apzinot un apmeklējot pamestas un neizmantotas vietas, ģenerējot idejas to lietderīgai izmantošanai.

IMG 20190803 110701 samIMG-9456 samIMG-9464 sam

No 2019. gada 7. līdz 11. jūlijam Preston Montford Dabas izglītības centrā Lielbritānijā notika jau ceturtā projekta partneru sanāksme, kurā tika izvērtēti nodarbību izvērtēšanas rezultāti, diskutēts par nepieciešamajiem uzlabojumiem un partneru nodarbību adaptēšanu, kā arī pedagogu izglītošanu. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote. IMG 20190708 183629

2019. gada 22. februārī notika jau otrā projekta asociēto skolu skolotāju sanāksme, kurā skolotāji tika iepazīstināti ar izveidotajām nodarbībām un daļu no tām arī izmēģināja. Šobrīd notiek nodarbību izmēģināšana skolās.

No 2018. gada 25. līdz 29. novembrim Vācā (Ungārija) notika projekta trešā starptautiskā sanāksme, kurā tika izvērtētas pirmās partneru izveidotās nodarbības par ilgtspējīgu pilsētu, sniegti ieteikumi to uzlabošanai, diskutēts par izvērtējuma metodēm. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote.

48323958 1600182123459479 7836075249236967424 o

No 2018. gada 28. maija līdz 1. jūnijam Bulgārijas kalnu pilsētiņā Panagurištē notika projekta otrā starptautiskā sanāksme, kurā tika apspriesti veiktās izpētes rezultāti, izvirzīti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētvidē, diskutēts par veidojamo mācību materiālu struktūru un saturu. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 3541DSC 3577

Aicinām dabaszinātņu jomas skolotājus iesaistīties nelielā pētījumā par esošo situāciju pilsētvides izmantošanā dabaszinātņu mācīšanai. Aizpildot šo aptaujas anketu, jūs palīdzēsiet mums izstrādāt labākus mācību metodiskos materiālus un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Respondentus apņemamies informēt par jaunumiem projektā un mācību materiālu izstrādes gaitu. Atbildes gaidīsim līdz 16. februārim.

No 2017. gada 11.līdz 15. decembrim Varšavā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme, kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns, apspriesta izpētes metodika. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 2871 small


Izveidots "Atbalsta materiāls pedagogu profesionālās kompetences patstāvīgai pilnveidei". Šī materiāla uzdevums ir palīdzēt pedagogiem sagatavoties pilsētvides dabaszinātniskās izpētes nodarbību vadīšanai. Dokumentam ir 3 nodaļas.

1. nodaļa sniedz pedagogiem sekmīgai nodarbību vadīšanai nepieciešamo infprmāciju. Tā iekļauj ar pilsētvidi un ilgtspējību saistītas tēmas, sniedzot to īsu aprakstu un saites uz interenetresursiem tēmas padziļinātai apguvei.

2. nodaļa sniedz informāciju par izveidotajiem mācību materiāliem un ieteikumus, kā tos labāk lietot.

3. nodaļa ietver klātienes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu projekta pieejas demonstrēšanai un atbalsta materiālus pašmācībai.

Aicinām izmantot izveidotos materiālus, lai daudzveidotu dabaszinātņu mācīšanu skolās!

Bērnu Vides skola aicina dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem.
Kursos izmēģināsim projektā izstrādātos mācību materiālus, kas mudina skolēnus doties ārā un apgūt dabaszinātnes pilsētvidē, izmantojot to kā laboratoriju zinātniskai izpētei. Balstoties uz izpēti, skolēni izstrādās zinātniski pamatotus risinājumus vides problēmām, domājot par veselīgu un videi draudzīgu nākotnes pilsētu.
Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • iespēju iepazīties ar Elektrum Energoefektivitātes centra aktualitātēm;
  • apliecības par pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursi tiek rīkoti sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru un ir bez maksas.
Norises laiks: Kursu pirmā nodarbība 2020. gada 14. un 27. februārī. Nākamajām nodarbībām laiks tiks precizēts.
Norises vieta: Jūrmala, Elektrum Energoefektivitātes centrs
Pieteikšanās noslēgusies


Projektā veidotie mācību materiāli izmēģināti 6 Eiropas valstīs (Lielbritānijā, Polijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā un Ungārijā) un skolotāju pieredze un atziņas apkopota labās prakses piemēros.

Labās prakses piemēru apkopojums ir veidots kā praktisks ceļvedis dabaszinātņu skolotājiem. Šajā bukletā iekļauti piemēri par to, kā Dabaszinātnes pilsētā materiāli ir izmantoti mācību stundās, lai veicinātu skolēnu izpratni un virzību uz mūsu pilsētu ilgtspējīgāku nākotni. Visi bukletā aprakstītie piemēri ir balstīti uz skolotāju personīgo pieredzi un atspoguļo to, kā viņiem veicies, izmēģinot mācību materiālus savās nodarbībās.

Latviskajā bukleta versijā atrodami piemēri, kas saistīti ar latviešu valodā pieejamajām nodarbībām. Tie, kas vēlas gūt plašāku ieskatu dažādu valstu skolotāju pieredzē, var iepazīties ar bukletu angļu valodā.


Projektu uzsākot visās dalībvalstīs veikta situācijas izpēte, lai noskaidrotu esošo situāciju dabas zinātņu mācīšanā un skolotāju gatavību izmantot pilsētvidi kā laboratoriju dabas zinātņu mācīšanai. Latvijā aptauju aizpildījuši 46 skolotāji no 39 skolām - paldies viņiem par to! Apkopojot iegūtos datus, bijām patīkami pārsteigti, ka vairumam no aptaujātajiem skolotājiem nav sveša mācīšanās ārā, ka viņi izmanto mācībām arī pilsētvidi, ka skolotāji ir ar mieru sadarboties savā starpā un integrēt dažādus mācību priekšmetus. Tas veido labu pamatu projektā veidojamajiem mācību materiāliem un pārliecību, ka materiāli būs izmantojami un noderīgi. Analizējot pētījumā iegūto informāciju, tika izveidoti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā.

Ar situāciju pārējās dalībvalstīs, pētījuma kopsavilkumu un izveidotajiem kritērijiem varat iepazīties šeit.

Balstoties uz izveidotajiem kritērijiem tika izveidots projekta pedagoģiskais ietvars, kas noteiks, kādu mācīšanos un kāda veida mācību materiālus projekts piedāvās. Ar izveidoto dokumentu varat iepazīties šeit.

Līdzdarbojoties visiem projekta partneriem un projekta asociētajām skolām, izveidotas "Vadlīnijas skolēnu kompetenču izvērtēšanai" ar plašu un daudzveidīgu izvērtējuma rīku klāstu.