Dabaszinātnes pilsētā - Projekta aktivitātes
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

2020. gada 17. un 24. februārī Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu pirmā nodarbība kopumā 53 skolotājiem no dažādām Latvijas pilsētām. Dalībnieki diskutēja par nākotnes pilsētu, pilsētu ietekmi uz klimatu, izsekoja oglekļa atomu ceļojumu globālajā oglekļa aprites ciklā, apsprieda oglekļa avotus un piesaistītājus pilsētā, kā arī radīja idejas inovatīviem risinājumiem oglekļa piesaistei pilsētvidē. Saistībā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju noslēguma nodarbība abām grupām notika 21. aprīlī tiešsaistē ZOOM platformā.

DSC 7605 samDSC 7589sam

2019. gada 12. oktobrī ar izstrādātajām nodarbībām tika iepazīstināti Bērnu Vides skolas biedri un viņu bērni, vairākas aktivitātes izmēģinot praktiski.

2019. gada 17. septembrī Bērnu Vides skolas pārstāvji ar projektā "Dabaszinātnes pilsētā" izstrādātajiem mācību materiāliem iepazīstināja Valsts izglītības satura centra rīkotā informatīvā semināra pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem dalībniekus.

2019. gada 22. augustā Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra rīkotajā konferencē dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā - efektīvi un radoši" un iepazīstināja konferences dalībniekus ar projektā "Dabaszinātnes pilsētā" izstrādātajiem mācību materiāliem.

DSC 6165 samDSC 6190 sam

No 2019. gada 2. līdz 3. augustam Bērnu Vides skolas pārstāvji piedalījās Vides izglītotāju asociācijas ikgadējā Saietā, kas šoreiz notika Salacgrīvā. Informējām asociācijas biedrus par jaunākajiem BVS projektiem un izmēģinājām projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" izveidoto nodarbību par pamestajām vietām pilsētā, pielāgojot to reālajai situācijai Salacgrīvā, apzinot un apmeklējot pamestas un neizmantotas vietas, ģenerējot idejas to lietderīgai izmantošanai.

IMG 20190803 110701 samIMG-9456 samIMG-9464 sam

No 2019. gada 7. līdz 11. jūlijam Preston Montford Dabas izglītības centrā Lielbritānijā notika jau ceturtā projekta partneru sanāksme, kurā tika izvērtēti nodarbību izvērtēšanas rezultāti, diskutēts par nepieciešamajiem uzlabojumiem un partneru nodarbību adaptēšanu, kā arī pedagogu izglītošanu. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote. IMG 20190708 183629

2019. gada 22. februārī notika jau otrā projekta asociēto skolu skolotāju sanāksme, kurā skolotāji tika iepazīstināti ar izveidotajām nodarbībām un daļu no tām arī izmēģināja. Šobrīd notiek nodarbību izmēģināšana skolās.

No 2018. gada 25. līdz 29. novembrim Vācā (Ungārija) notika projekta trešā starptautiskā sanāksme, kurā tika izvērtētas pirmās partneru izveidotās nodarbības par ilgtspējīgu pilsētu, sniegti ieteikumi to uzlabošanai, diskutēts par izvērtējuma metodēm. Bērnu Vides skolu sanāksmē pārstāvēja Inese Liepiņa un Linda Zeibote.

48323958 1600182123459479 7836075249236967424 o

No 2018. gada 28. maija līdz 1. jūnijam Bulgārijas kalnu pilsētiņā Panagurištē notika projekta otrā starptautiskā sanāksme, kurā tika apspriesti veiktās izpētes rezultāti, izvirzīti kritēriji labai dabaszinātņu mācīšanai pilsētvidē, diskutēts par veidojamo mācību materiālu struktūru un saturu. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 3541DSC 3577

Aicinām dabaszinātņu jomas skolotājus iesaistīties nelielā pētījumā par esošo situāciju pilsētvides izmantošanā dabaszinātņu mācīšanai. Aizpildot šo aptaujas anketu, jūs palīdzēsiet mums izstrādāt labākus mācību metodiskos materiālus un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Respondentus apņemamies informēt par jaunumiem projektā un mācību materiālu izstrādes gaitu. Atbildes gaidīsim līdz 16. februārim.

No 2017. gada 11.līdz 15. decembrim Varšavā notika projekta pirmā starptautiskā sanāksme, kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns, apspriesta izpētes metodika. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.

DSC 2871 small