Dabaszinātnes pilsētā - Pedagogu tālākizglītība
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

Izveidots "Atbalsta materiāls pedagogu profesionālās kompetences patstāvīgai pilnveidei". Šī materiāla uzdevums ir palīdzēt pedagogiem sagatavoties pilsētvides dabaszinātniskās izpētes nodarbību vadīšanai. Dokumentam ir 3 nodaļas.

1. nodaļa sniedz pedagogiem sekmīgai nodarbību vadīšanai nepieciešamo infprmāciju. Tā iekļauj ar pilsētvidi un ilgtspējību saistītas tēmas, sniedzot to īsu aprakstu un saites uz interenetresursiem tēmas padziļinātai apguvei.

2. nodaļa sniedz informāciju par izveidotajiem mācību materiāliem un ieteikumus, kā tos labāk lietot.

3. nodaļa ietver klātienes pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu projekta pieejas demonstrēšanai un atbalsta materiālus pašmācībai.

Aicinām izmantot izveidotos materiālus, lai daudzveidotu dabaszinātņu mācīšanu skolās!

Bērnu Vides skola aicina dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem.
Kursos izmēģināsim projektā izstrādātos mācību materiālus, kas mudina skolēnus doties ārā un apgūt dabaszinātnes pilsētvidē, izmantojot to kā laboratoriju zinātniskai izpētei. Balstoties uz izpēti, skolēni izstrādās zinātniski pamatotus risinājumus vides problēmām, domājot par veselīgu un videi draudzīgu nākotnes pilsētu.
Kursu dalībnieki saņems:

  • nodarbību materiālus dažādiem mācību priekšmetiem;
  • kompetenču novērtēšanas metodiku;
  • iespēju iepazīties ar Elektrum Energoefektivitātes centra aktualitātēm;
  • apliecības par pedagogu profesionālās pilnveides kursu beigšanu.

Kursi tiek rīkoti sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru un ir bez maksas.
Norises laiks: Kursu pirmā nodarbība 2020. gada 14. un 27. februārī. Nākamajām nodarbībām laiks tiks precizēts.
Norises vieta: Jūrmala, Elektrum Energoefektivitātes centrs
Pieteikšanās noslēgusies