Dabaszinātnes pilsētā - Labās prakses piemēri
Saturs
Dabaszinātnes pilsētā
Projekta aktivitātes
Pedagogu tālākizglītība
Labās prakses piemēri
Projekta dokumenti
Visas lapas

Projektā veidotie mācību materiāli izmēģināti 6 Eiropas valstīs (Lielbritānijā, Polijā, Latvijā, Bulgārijā, Itālijā un Ungārijā) un skolotāju pieredze un atziņas apkopota labās prakses piemēros.

Labās prakses piemēru apkopojums ir veidots kā praktisks ceļvedis dabaszinātņu skolotājiem. Šajā bukletā iekļauti piemēri par to, kā Dabaszinātnes pilsētā materiāli ir izmantoti mācību stundās, lai veicinātu skolēnu izpratni un virzību uz mūsu pilsētu ilgtspējīgāku nākotni. Visi bukletā aprakstītie piemēri ir balstīti uz skolotāju personīgo pieredzi un atspoguļo to, kā viņiem veicies, izmēģinot mācību materiālus savās nodarbībās.

Latviskajā bukleta versijā atrodami piemēri, kas saistīti ar latviešu valodā pieejamajām nodarbībām. Tie, kas vēlas gūt plašāku ieskatu dažādu valstu skolotāju pieredzē, var iepazīties ar bukletu angļu valodā.