acheter cialis
Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsākts projekts "Uz zināšanām balstīta biotopu apsaimniekošana". Projekta ietvaros tiks veicināta LIFE projekta NAT-PROGRAMME ietvaros sagatavoto ES nozīmes biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīniju ieviešana praksē - sagatavota apmācību programma, metodiskie un informatīvie materiāli par 4 aizsargājamo biotopu grupām zemes īpašnieku izglītošanai.

 

Projekta vadītāja: Inese Liepiņa

 

Projekta komanda: Linda Zeibote, Krišjānis Liepiņš

Projekta eksperti: Agnese Priede, Sandra Ikauniece, Brigita Laime, Andris Urtāns

 

Materiālu redaktore: Iveta Pāvula

Materiālu dizains: Inta Tīdenberga

Projektu atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds

B