Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Zinātnes reportieri
Starptautiskie semināri
Projekta rezultāti
Informācija medijiem
Visas lapas

2019. gada 1. septembrī ar ES programmas Apvārsnis 2020 atbalstu uzsākts projekts "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā".

Projekta mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas un lai ar īpaši veidotu Pilsētas Izaicinājumu palīdzību izpētītu pilsētas vienojošos problēmjautājumus.

Projekta komandu veido divpadsmit partneri no desmit ES dalībvalstīm (Grieķija, Čehija, Kipra, Vācija, Īrija, Itālija, Latvija, Polija, Rumānija un Zviedrija).

Vairāk par projektu šeit

Projekta interaktīvā platforma šeit

Projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Linda Zeibote, Krišjānis Liepiņš, Ieva Kalka

ES logo

Finansē Eiropas Savienības
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”