Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Zinātnes reportieri
Starptautiskie semināri
Projekta rezultāti
Informācija medijiem
Visas lapas

2019. gada 1. septembrī ar ES programmas Apvārsnis 2020 atbalstu uzsākts projekts "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā".

Projekta mērķis ir izmantot atvērtās skolas pieeju, lai veicinātu jaunas zinātniskas atziņas par pilsētu kā ekosistēmu, sekmētu visu vecumu iedzīvotāju līdzdalību zinātniskos atklājumos, veidotu mācīšanās, izpētes un aktivizācijas tīklu, attīstītu zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas un lai ar īpaši veidotu Pilsētas Izaicinājumu palīdzību izpētītu pilsētas vienojošos problēmjautājumus.

Projekta komandu veido divpadsmit partneri no desmit ES dalībvalstīm (Grieķija, Čehija, Kipra, Vācija, Īrija, Itālija, Latvija, Polija, Rumānija un Zviedrija).

Vairāk par projektu šeit

Projekta interaktīvā platforma šeit

Projekta koordinatore Latvijā: Inese Liepiņa

Projekta komanda: Linda Zeibote, Krišjānis Liepiņš, Ieva Kalka

ES logo

Finansē Eiropas Savienības
pamatprogramma “Apvārsnis 2020”

Piedaloties projektā, skolai ir iespēja būt daļai no starptautiska inovatīva projekta, kas veltīts pilsētvides izaicinājumiem. Ar atvērtās skolas principu, līdzdarbīgu mācīšanos un mērķtiecīgu sadarbību ar Universitātēm, pētniecības centriem, pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, projekts iedzīvinās reālus pilsētas kā ekosistēmas izzināšanas projektus.

Skolām piedāvātas iespējamās pilsētvides izaicinājumu tēmas (piemēram – ilgtspējīga enerģijas apgāde, klimatneitrāla pilsētas apbūve, ilgtspējīgi pārvietošanās paradumi, aprites ekonomika pilsētā, inovācijas un digitālie risinājumi pilsētā vides kvalitātes uzlabošanai), no kurām izvēlēties sev vēlamāko turpmākajai izpētei. Katra skola izveido dabaszinātņu izglītības komandu atbilstoši izvēlētā pilsētvides izaicinājuma tēmai, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (skolotājus, skolēnus, vecākus, zinātniekus, pašvaldību pārstāvjus, privātā sektora ekspertus u.c.), kas kopīgi izzinās izvēlēto tēmu. Visa mācību gada garumā skolu komandas, iesaistot visplašāko sabiedrību, izstrādās reālus pilsētas kā ekosistēmas izpētes projektus izvēlētajā tēmā. Projekti tiks prezentēti vietējai sabiedrībai īpašos pilsētvides izaicinājumu pasākumos, ko bagātinās prezentācijas, diskusijas, uzaicināti lektori. Izstrādātie skolēnu projekti tiks augšuplādēti projekta virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā.

Katra skola izveidos zinātnes reportieru komandu, kas palīdzēs popularizēt projekta aktivitātes, izplatīt tā rezultātus vietējai sabiedrībai. Pašvaldības tiks informētas par skolu izstrādātajiem pilsētvides problēmu risinājumiem, tie tiks publicēti un atspoguļoti virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā potenciālai izmantošanai un replicēšanai. Ar izstrādātajiem skolu projektiem var iepazīties šeit.

Projektā iesaistījušās Kandavas reģionālā pamatskola, Gulbenes novada vidusskola, Jaunogres vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, Dundagas vidusskola, Limbažu vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Aicinām iesaistīties projektā jaunas skolas, lai izmantotu platformas iespējas savu pilsētvides projektu izstrādei!

Pieteikuma anketa šeit.


2022. gada 7. un 8. novembrī projekta komanda piedalījās projekta noslēdzošajā starptautiskajā sanāksmē un 3. atklātajā seminārā Atēnās, kur piedalījās paneļdiskusijā par to, kā jauniešus iesaistīt klimata pārmaiņu izglītībā un prezentēja savu pieredzi projektā.

DSC 9476 sam

2022. gada 27.-28. oktobrī Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas norisinājās pedagogu labās prakses skate - seminārs "Nāc ārā", ko Bērnu Vides skola organizēja kopā ar Valsts izglītības satura centru, Daugavpils Universitāti un Vides izglītotāju asociāciju. Bērnu Vides skola un Kandavas reģionālā pamatskola iepazīstināja dalībniekus ar savu pieredzi un projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.

DSC 9324 sam3

23. augustā biedrība Bērnu Vides skola piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs rīkotajā dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konferencē "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši", kur prezentēja izstrādātos mācību materiālus saistošām dabaszinātņu mācībām.

Jau otro gadu skolu tīkla pārstāvji kopīgi atzīmēja Zemes dienu - 2022. gada 21. aprīlī skolas tikās virtuālā pasākumā, kur prezentēja savus novēlējumus planētai un uzklausīja ekspertu ieteikumus par dalību lauka pētījumos pilsētvidē un jaunākajām aprites ekonomikas idejām. Ieteikumos dalījās Daugavpils Universitātes pētniece Inese Kivleniece un Francijas Ekoloģisko pārmaiņu ministrijas speciāliste Anna Gailīte.

Gulbene ZD

Par projekta aktualitātēm varat lasīt jaunākajā projekta ziņu lapā.

2021. gada 9. decembrī notika projekta 2. gada izaicinājuma atklāšanas virtuālais pasākums, kurā idejās dalījās projekta eksperti Inta Dimante-Deimantoviča, Astra Labuce, Māris Skudra, Atis Labucis no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Rūta Liepniece no Elektrum Energoefektivitātes centra, Uģis Ozols no AS Latvijas Finieris, Justīne Panteļējeva no Vividly. Eksperti stāstīja, kā nonākt no jautājuma līdz projektam, energoefektivitāti, bērza saplāksni kā ekoloģisku materiālu pilsētā, veselīgu un iekļaujošu pilsētvidi. Semināra video šeit.

Visā pasaulē 22. aprīlī tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena un projekta "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā" ietvaros norisinājās tiešsaistes pasākums ar 4 lieliskiem ekspertiem, lai iedvesmotu skolu komandas pētījumiem, kas saistīti ar veselīgu vidi pilsētā. Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus ar uzskatāmiem piemēriem izklāstīja, kā organizēt putnu vērošanu pilsētā. Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes pētniece Rita Birziņa iepazīstināja un prezentēja vides izglītības projektu "Transports un vide", kur tika apspriests automašīnu izplūdes gāzu rādītais piesārņojums. Pilsētplānošanas uzņēmuma Grupa93 projektu vadītājs Jurijs Kondratenko iepazīstināja ar daudzfunkcionāliem lietusūdens apsaimniekošanas risinājumiem pilsētvidē, minot piemērus tepat no Latvijas un Ziemeļeiropas. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste Linda Fībiga sniedza ieskatu par to kā tiek veikts ūdens monitorings, lai pēc tam veiktu novērtējumu un noteiktu ūdens kvalitāti. Zemes dienas pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izteikt domas par savu rīcību Zemes labā.

2021. gada 23. martā norisinājās tiešsaistes pasākums kurā piedalījās 3 mediju un multimediju eksperti, lai iedvesmotu skolu zinātnes reportieru komandas. Sandra Kropa - Kaļužņija stāstīja par to kā izveidot kvalitatīvu rakstu, lai tas piesaistītu uzmanību. Sandras stāstījumu papildināja Latvijas televīzijas personība - Uģis Joksts, kurš vērsa uzmanību uz to, cik svarīga ir runas māksla un tā kā sagatavoties intervijai. Multimediju eksperte Helēna Strazdiņa sniedza padomus, kā veiksmīgi uzņemt fotoattēlus un video, kā arī ieteica interesantas vizuālo materiālu apstrādes programmas.

Neskatoties uz attālināto mācību izaicinājumiem, visas 7 projekta dalībskolas izveidojušas zinātņu komandas, izvēlējušās sava projekta tēmas un uzsākuši darbu pie to izpētes. Ar skolu projektiem var iepazīties šeit.

2020. gada 25. novembrī projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” virtuālajā atklāšanas pasākumā platformā ZOOM projekta dalībskolu skolotāji un skolēni tikās ar ilgtspējīgas attīstības ekspertiem, iepazinās ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iespējām tos īstenot pilsētā.

Izvēlēts pilsētvides izaicinājums, pie kura skolas strādās 2020/21. mācību gadā - Cilvēkiem pieejama veselīga vide pilsētā. Katra skola izvēlēsies konkrētas tēmas saviem proejktiem šī izaicinājuma ietvaros.

Izveidota interaktīva platforma skolu un sabiedrības līdzdarbībai, kurā reģistrējušās visas 7 pilotskolas no Latvijas un 32 dažādu jomu eksperti, kas gatavi palīdzēt skolēniem projektu izstrādē. Platforma ir atvērta turpmākai ieinteresēto partneru iesaistei.

2019./2020. gadā visās dalībvalstīs noris aktīvs darbs pie situācijas izpētes, skolu tīklu un zinātnes komandu izveides, mācību materiālu, tīmekļa vietnes un interaktīvās platformas izveides.

Izstrādāti kritēriji projekta skolu tīkla izveidei, izsludināta pieteikšanās un dalībai atlasītas 7 skolas Latvijā. Sveicam Kandavas reģionālo pamatskolu, Gulbenes 2. vidusskolu, Jaunogres vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolu, Dundagas vidusskolu, Limbažu vidusskolu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu projekta komandā!

2019. gada 12.-13. septembrī projekta partneri tikās plānošanas sanāksmē Atēnās (Grieķijā), kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.


DSC 6259 samDSC 6296 sam


Projektā darbu uzsākuši zinātnes reportieri, kas ir īpaši apmācīti zinātnes komandas dalībnieki. Izveidotas 5 projekta ziņu lapas, kuru veidošanā iesaistījušies zinātnes reportieri no visām projekta dalībvalstīm.

Zinātnes reportieru darbības principi.

Zinātnes reportieru rokasgrāmata.

Aktivitātes reportieru prasmju apguvei un padziļināšanai.

Projekta ziņu lapa Nr. 1, Nr. 2, Nr.3. Nr.4, Nr.5.


2022. gada 7. novembrī projekta komanda piedalījās projekta 3. atklātajā seminārā Atēnās, kur dalījās pieredzē par to, kā jauniešus iesaistīt klimata pārmaiņu izglītībā un prezentēja savu pieredzi projektā. Ar prezentāciju virtuāli dalījās Kandavas Kandavas reģinālās pamatskolas komanda. Semināra video.

2021. gada 30. novembrī ZOOM platformā notika jau 2. projekta starptautiskais seminārs par tēmu "Pilsētvides izaicinājumi - atvērtā skola - pilsētas kā ekosistēmas", kurā tika aicināts piedalīties ikviens izglītotājs. Seminārā diskutējām par atvērtās skolas principu, skolēna dabaszinātniskajā izziņā balstītu mācīšanos, projektā piedāvātajiem attālās izpētes rīkiem, zinātnes komunikāciju, sadarbību ar ekspertiem un vietējo sabiedrību, attālinātās mācīšanās pieredzi. Semināra atklāšanā dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja Alise Oļesika. Skolas dalījās labās prakses pieredzē. Semināra programma šeit. Vairāk par semināru un video ieraksts projekta mājas lapā.

2021. gada 21. janvārī notika projekta 1. starptautiskais tiešsaistes seminārs par tēmu "Pilsētas kā ekosistēmas", kurā galvenā uzmanība bija pievērsta aktīvām pilsētvides izpētei piemērotām metodēm.


Interaktīvajā platformā ir publicēti 92 skolu projekti. Skolēni pētīja siltuma salas pilsētās, mēģināja palielināt bioloģisko daudzveidību, uzlabot atkritumu apsaimniekošanu vai taupīt enerģiju savā kopienā. Tāpat tika mēģināts saistīt cilvēkus ar dabu un rosināt izmantot videi draudzīgāku transportu. Vairāk par skolēnu projektiem lasiet emuārā, projekta sociālo tīklu profilos Facebook, Twitter, Youtube, ziņu lapās.

Sagatavoti atbalsta materiāli skolotājiem un skolēniem:

  • Interaktīva platforma skolu un ekspertu sadarbībai;
  • Materiāli kas atbalsta skolēnu pētnieciskajā izziņā balstītu mācīšanos – takas, pētījumi un eksperimenti pilsētvidē;
  • Jauno zinātnes reportieru rokasgrāmata;
  • Brīvpieejas tiešsaistes kurss par pilsētu kā ekosistēmu, balstīts uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ar materiāliem latviešu valodā;
  • Attālās izpētes rīks un rokasgrāmata tā lietošanai.

Iedvesmu var smelties arī no PULCHRA lietotnes! Lejupielādējiet lietotni Google Play vai App Store!


Eiropas skolēni kopā ar ekspertiem izpētījuši pilsētas kā ekosistēmas

Vairāk nekā 2800 skolēnu kopā ar 300 dažādu jomu ekspertiem un vietējās sabiedrības pārstāvjiem no 10 ES valstīm ir pabeiguši aizraujošu projektu "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā (PULCHRA)", kurā veica daudzveidīgus pētījumus, lai labāk izprastu dažas no mūsdienu lielākajām pilsētu ilgtspējas problēmām.

PULCHRA_Press_Release_Final_LV

Latvijas skolu skolēni apvienojas ar speciālistiem, lai kopā izzinātu pilsētvidi

Šai mācību gadā skolēni no septiņām Latvijas skolām uzsāk dalību jaunā aizraujošā projektā, kurā sadarbosies ar ekspertiem, tai skaitā viņu vietējās kopienās esošajiem, lai izpētītu vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, īpašu uzmanību pievēršot pilsētai kā ekosistēmai.

PULCHRA_Press_Relese_LV_28102020.pdf