Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā - Skolām
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Zinātnes reportieri
Starptautiskie semināri
Projekta rezultāti
Informācija medijiem
Visas lapas

Piedaloties projektā, skolai ir iespēja būt daļai no starptautiska inovatīva projekta, kas veltīts pilsētvides izaicinājumiem. Ar atvērtās skolas principu, līdzdarbīgu mācīšanos un mērķtiecīgu sadarbību ar Universitātēm, pētniecības centriem, pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, projekts iedzīvinās reālus pilsētas kā ekosistēmas izzināšanas projektus.

Skolām piedāvātas iespējamās pilsētvides izaicinājumu tēmas (piemēram – ilgtspējīga enerģijas apgāde, klimatneitrāla pilsētas apbūve, ilgtspējīgi pārvietošanās paradumi, aprites ekonomika pilsētā, inovācijas un digitālie risinājumi pilsētā vides kvalitātes uzlabošanai), no kurām izvēlēties sev vēlamāko turpmākajai izpētei. Katra skola izveido dabaszinātņu izglītības komandu atbilstoši izvēlētā pilsētvides izaicinājuma tēmai, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (skolotājus, skolēnus, vecākus, zinātniekus, pašvaldību pārstāvjus, privātā sektora ekspertus u.c.), kas kopīgi izzinās izvēlēto tēmu. Visa mācību gada garumā skolu komandas, iesaistot visplašāko sabiedrību, izstrādās reālus pilsētas kā ekosistēmas izpētes projektus izvēlētajā tēmā. Projekti tiks prezentēti vietējai sabiedrībai īpašos pilsētvides izaicinājumu pasākumos, ko bagātinās prezentācijas, diskusijas, uzaicināti lektori. Izstrādātie skolēnu projekti tiks augšuplādēti projekta virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā.

Katra skola izveidos zinātnes reportieru komandu, kas palīdzēs popularizēt projekta aktivitātes, izplatīt tā rezultātus vietējai sabiedrībai. Pašvaldības tiks informētas par skolu izstrādātajiem pilsētvides problēmu risinājumiem, tie tiks publicēti un atspoguļoti virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā potenciālai izmantošanai un replicēšanai. Ar izstrādātajiem skolu projektiem var iepazīties šeit.

Projektā iesaistījušās Kandavas reģionālā pamatskola, Gulbenes novada vidusskola, Jaunogres vidusskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, Dundagas vidusskola, Limbažu vidusskola, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Aicinām iesaistīties projektā jaunas skolas, lai izmantotu platformas iespējas savu pilsētvides projektu izstrādei!

Pieteikuma anketa šeit.