Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā - Skolām
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Informācija medijiem
Visas lapas

Bērnu Vides skola aicina pilsētu skolas uz sadarbību projekta ietvaros.

Piedaloties projektā, skolai ir iespēja būt daļai no starptautiska inovatīva projekta, kas veltīts pilsētvides izaicinājumiem. Ar atvērtās skolas principu, līdzdarbīgu mācīšanos un mērķtiecīgu sadarbību ar Universitātēm, pētniecības centriem, pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem, projekts iedzīvinās reālus pilsētas kā ekosistēmas izzināšanas projektus.

Skolām tiks piedāvātas iespējamās pilsētvides izaicinājumu tēmas (piemēram – ilgtspējīga enerģijas apgāde, klimatneitrāla pilsētas apbūve, ilgtspējīgi pārvietošanās paradumi, aprites ekonomika pilsētā, inovācijas un digitālie risinājumi pilsētā vides kvalitātes uzlabošanai), no kurām izvēlēties sev vēlamāko turpmākajai izpētei. Katra skola izveidos dabaszinātņu izglītības komandu atbilstoši izvēlētā pilsētvides izaicinājuma tēmai, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (skolotājus, skolēnus, vecākus, zinātniekus, pašvaldību pārstāvjus, privātā sektora ekspertus u.c.), kas kopīgi izzinās izvēlēto tēmu. Visa mācību gada garumā skolu komandas, iesaistot visplašāko sabiedrību, izstrādās reālus pilsētas kā ekosistēmas izpētes projektus izvēlētajā tēmā. Projekti tiks prezentēti vietējai sabiedrībai īpašos Pilsētvides izaicinājumu pasākumos, ko bagātinās prezentācijas, diskusijas, uzaicināti lektori. Izstrādātie skolēnu projekti tiks augšuplādēti projekta virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā.

Katra skola izveidos zinātnes reportieru komandu, kas palīdzēs popularizēt projekta aktivitātes, izplatīt tā rezultātus vietējai sabiedrībai. Pašvaldības tiks informētas par skolu izstrādātajiem pilsētvides problēmu risinājumiem, tie tiks publicēti un atspoguļoti virtuālajā pilsētvides izaicinājumu platformā potenciālai izmantošanai un replicēšanai.

Lai kļūtu par atvērtā skolu tīkla dalībskolu, skolām jāizpilda noteikti kritēriji. Kritēriji iedalīti divās kategorijās – obligātie un ieteicamie.
Obligātie kritēriji:
1. Iesniegts pieteikums, ko parakstījis skolas direktors vai cita pilnvarota amatpersona;
2. Skola atrodas pilsētā;
3. Skolā mācās 12 līdz 18 gadus veci skolēni.
Ieteicamie kritēriji:
1. Komandā iesaistīta vismaz 3 skolotāju komanda, kas pārstāv dažādus mācību priekšmetus.
2. Pieredze nacionālā vai starptautiskā vides izglītības projektā;
3. Pieredze vietējā, nacionālā vai starptautiskā dabaszinātņu izglītības projektā;
4. Vietējās pašvaldības atbalsts;
5. Pētniecisku/ vides aizsardzības institūciju atbalsts;
6. Saikne ar vietējo sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm.
Pieteikumu izvērtēšana notiks divās kārtās. Vispirms izvērtēs obligātos kritērijus. Tikai tās skolas, kas atbilst šiem kritērijiem, tiks vērtētas tālāk otrajā kārtā pēc ieteicamajiem kritērijiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš noslēdzies.

Sveicam Kandavas reģionālo vidusskolu, Gulbenes novada vidusskolu, Jaunogres vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolu, Dundagas vidusskolu, Limbažu vidusskolu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu projekta komandā! Vēlam aizraujošu piedzīvojumu gan skolēniem, gan skolotājiem!