Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā - Projekta aktivitātes
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Zinātnes reportieri
Starptautiskie semināri
Projekta rezultāti
Informācija medijiem
Visas lapas

2022. gada 7. un 8. novembrī projekta komanda piedalījās projekta noslēdzošajā starptautiskajā sanāksmē un 3. atklātajā seminārā Atēnās, kur piedalījās paneļdiskusijā par to, kā jauniešus iesaistīt klimata pārmaiņu izglītībā un prezentēja savu pieredzi projektā.

DSC 9476 sam

2022. gada 27.-28. oktobrī Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas norisinājās pedagogu labās prakses skate - seminārs "Nāc ārā", ko Bērnu Vides skola organizēja kopā ar Valsts izglītības satura centru, Daugavpils Universitāti un Vides izglītotāju asociāciju. Bērnu Vides skola un Kandavas reģionālā pamatskola iepazīstināja dalībniekus ar savu pieredzi un projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem.

DSC 9324 sam3

23. augustā biedrība Bērnu Vides skola piedalījās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs rīkotajā dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāju konferencē "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši", kur prezentēja izstrādātos mācību materiālus saistošām dabaszinātņu mācībām.

Jau otro gadu skolu tīkla pārstāvji kopīgi atzīmēja Zemes dienu - 2022. gada 21. aprīlī skolas tikās virtuālā pasākumā, kur prezentēja savus novēlējumus planētai un uzklausīja ekspertu ieteikumus par dalību lauka pētījumos pilsētvidē un jaunākajām aprites ekonomikas idejām. Ieteikumos dalījās Daugavpils Universitātes pētniece Inese Kivleniece un Francijas Ekoloģisko pārmaiņu ministrijas speciāliste Anna Gailīte.

Gulbene ZD

Par projekta aktualitātēm varat lasīt jaunākajā projekta ziņu lapā.

2021. gada 9. decembrī notika projekta 2. gada izaicinājuma atklāšanas virtuālais pasākums, kurā idejās dalījās projekta eksperti Inta Dimante-Deimantoviča, Astra Labuce, Māris Skudra, Atis Labucis no Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Rūta Liepniece no Elektrum Energoefektivitātes centra, Uģis Ozols no AS Latvijas Finieris, Justīne Panteļējeva no Vividly. Eksperti stāstīja, kā nonākt no jautājuma līdz projektam, energoefektivitāti, bērza saplāksni kā ekoloģisku materiālu pilsētā, veselīgu un iekļaujošu pilsētvidi. Semināra video šeit.

Visā pasaulē 22. aprīlī tika atzīmēta starptautiskā Zemes diena un projekta "Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā" ietvaros norisinājās tiešsaistes pasākums ar 4 lieliskiem ekspertiem, lai iedvesmotu skolu komandas pētījumiem, kas saistīti ar veselīgu vidi pilsētā. Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus ar uzskatāmiem piemēriem izklāstīja, kā organizēt putnu vērošanu pilsētā. Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes pētniece Rita Birziņa iepazīstināja un prezentēja vides izglītības projektu "Transports un vide", kur tika apspriests automašīnu izplūdes gāzu rādītais piesārņojums. Pilsētplānošanas uzņēmuma Grupa93 projektu vadītājs Jurijs Kondratenko iepazīstināja ar daudzfunkcionāliem lietusūdens apsaimniekošanas risinājumiem pilsētvidē, minot piemērus tepat no Latvijas un Ziemeļeiropas. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciāliste Linda Fībiga sniedza ieskatu par to kā tiek veikts ūdens monitorings, lai pēc tam veiktu novērtējumu un noteiktu ūdens kvalitāti. Zemes dienas pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izteikt domas par savu rīcību Zemes labā.

2021. gada 23. martā norisinājās tiešsaistes pasākums kurā piedalījās 3 mediju un multimediju eksperti, lai iedvesmotu skolu zinātnes reportieru komandas. Sandra Kropa - Kaļužņija stāstīja par to kā izveidot kvalitatīvu rakstu, lai tas piesaistītu uzmanību. Sandras stāstījumu papildināja Latvijas televīzijas personība - Uģis Joksts, kurš vērsa uzmanību uz to, cik svarīga ir runas māksla un tā kā sagatavoties intervijai. Multimediju eksperte Helēna Strazdiņa sniedza padomus, kā veiksmīgi uzņemt fotoattēlus un video, kā arī ieteica interesantas vizuālo materiālu apstrādes programmas.

Neskatoties uz attālināto mācību izaicinājumiem, visas 7 projekta dalībskolas izveidojušas zinātņu komandas, izvēlējušās sava projekta tēmas un uzsākuši darbu pie to izpētes. Ar skolu projektiem var iepazīties šeit.

2020. gada 25. novembrī projekta “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” virtuālajā atklāšanas pasākumā platformā ZOOM projekta dalībskolu skolotāji un skolēni tikās ar ilgtspējīgas attīstības ekspertiem, iepazinās ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iespējām tos īstenot pilsētā.

Izvēlēts pilsētvides izaicinājums, pie kura skolas strādās 2020/21. mācību gadā - Cilvēkiem pieejama veselīga vide pilsētā. Katra skola izvēlēsies konkrētas tēmas saviem proejktiem šī izaicinājuma ietvaros.

Izveidota interaktīva platforma skolu un sabiedrības līdzdarbībai, kurā reģistrējušās visas 7 pilotskolas no Latvijas un 32 dažādu jomu eksperti, kas gatavi palīdzēt skolēniem projektu izstrādē. Platforma ir atvērta turpmākai ieinteresēto partneru iesaistei.

2019./2020. gadā visās dalībvalstīs noris aktīvs darbs pie situācijas izpētes, skolu tīklu un zinātnes komandu izveides, mācību materiālu, tīmekļa vietnes un interaktīvās platformas izveides.

Izstrādāti kritēriji projekta skolu tīkla izveidei, izsludināta pieteikšanās un dalībai atlasītas 7 skolas Latvijā. Sveicam Kandavas reģionālo pamatskolu, Gulbenes 2. vidusskolu, Jaunogres vidusskolu, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolu, Dundagas vidusskolu, Limbažu vidusskolu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu projekta komandā!

2019. gada 12.-13. septembrī projekta partneri tikās plānošanas sanāksmē Atēnās (Grieķijā), kurā tika precizēti projekta mērķi un sagaidāmie rezultāti, sastādīts detalizēts laika plāns. Sanāksmē no Bērnu Vides skolas piedalījās Inese Liepiņa un Krišjānis Liepiņš.


DSC 6259 samDSC 6296 sam