Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā - Starptautiskie semināri
Saturs
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā
Skolām
Projekta aktivitātes
Zinātnes reportieri
Starptautiskie semināri
Projekta rezultāti
Informācija medijiem
Visas lapas

2022. gada 7. novembrī projekta komanda piedalījās projekta 3. atklātajā seminārā Atēnās, kur dalījās pieredzē par to, kā jauniešus iesaistīt klimata pārmaiņu izglītībā un prezentēja savu pieredzi projektā. Ar prezentāciju virtuāli dalījās Kandavas Kandavas reģinālās pamatskolas komanda. Semināra video.

2021. gada 30. novembrī ZOOM platformā notika jau 2. projekta starptautiskais seminārs par tēmu "Pilsētvides izaicinājumi - atvērtā skola - pilsētas kā ekosistēmas", kurā tika aicināts piedalīties ikviens izglītotājs. Seminārā diskutējām par atvērtās skolas principu, skolēna dabaszinātniskajā izziņā balstītu mācīšanos, projektā piedāvātajiem attālās izpētes rīkiem, zinātnes komunikāciju, sadarbību ar ekspertiem un vietējo sabiedrību, attālinātās mācīšanās pieredzi. Semināra atklāšanā dalībniekus uzrunāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja Alise Oļesika. Skolas dalījās labās prakses pieredzē. Semināra programma šeit. Vairāk par semināru un video ieraksts projekta mājas lapā.

2021. gada 21. janvārī notika projekta 1. starptautiskais tiešsaistes seminārs par tēmu "Pilsētas kā ekosistēmas", kurā galvenā uzmanība bija pievērsta aktīvām pilsētvides izpētei piemērotām metodēm.