Sagatavoti jauni materiāli pilsētvides izzināšanai

Materiāli tapuši ar Erasmus+ programmas atbalstu un sadarbībā ar partneriem no 6 Eiropas Savienības dalībvalstīm īstenotā projektā "Dabaszinātnes pilsētvidē" (Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities), kura mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu studijām.

Vairāk par projektu šeit.
Sagatavotas nodarbības par 10 dažādām ilgtspējīgas pilsētas tēmām, vadlīnijas skolēnu kompetenču izvērtēšanai, atbalsta materiāli pedagogu profesionālās kompetences patstāvīgai pilnveidei un skolu labās prakses piemēri iedvesmai.
Materiālu sagatavošanā līdzdarbojās Pumpuru vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Kandavas reģionālā vidusskola, tie izmēģināti arī skolotāju profesionālās pilnveides kursos un publiskos pasākumos.
Materiāli piemērojami dažādu mācību priekšmetu apguvei, kā arī individuālam un attālinātam darbam un interešu izglītībai. Aicinām skolotājus izmantot izveidotos materiālus un dažādot dabaszinātņu mācīšanu!