Aizkraukles 2. vidusskola
Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, LV 5101
Tālr. 51 23224
Ābeļu pamatskola
Ābeļi, Jēkabpils rajons, LV 5212
Tālr. 52 32927
Dignājas pamatskola
Dignāja, Jēkabpils rajons, LV 5215
Tālr. 52 53731
E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Gaismas iela 1, Lielvārde, Ogres rajons, LV 5070
Tālr. 50 54395
Ērgļu vidusskola
Oškalna iela 6, Ērgļi, Madonas rajons, LV 4840
Tālr. 48 71156
Jaunsilavas pamatskola
Līvāni, Turku pagasts, Preiļu rajons, LV 5316
Tālr. 53 48590
Jersikas pamatskola
Jersika, Preiļu rajons, LV 5315
Tālr. 53 46623
Jēkabpils Valsts ģimnāzija
Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV 5201
Tālr. 52 32185
Krapes pamatskola
Krape, Ogres rajons, LV 5012
Tālr. 50 59686
Lēdmanes pamatskola
Lēdmane, Ogres rajons, LV 5011
Tālr. 50 58722
Litenes pamatskola
Litene, Gulbenes rajons, LV 4405
Tālr. 44 93571
Lubānas vidusskola
Krasta iela 6, Lubāna, Madonas rajons, LV 4830
Tālr. 48 94443 vai 48 94493
Privātskola “Laisma”
Prūšu iela 13a, Rīga, LV 1057
Tālr. 7188590
Rēzeknes ģimnāzija
Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV 4600
Tālr. 46 23758
Riebiņu vidusskola
Liepu iela 21, Riebiņi, Preiļu rajons, LV 5326
Tālr. 53 56784
Rudzātu vidusskola
Rudzāti, Preiļu rajons, LV 5328
Tālr. 53 78269
Salas vidusskola
Skolas iela 3, Sala, Jēkabpils rajons, LV 5230
Tālr. 52 63660
Salaspils 1.vidusskola
Lauku iela 1, Salaspils, Rīgas rajons, LV 2121
Tālr. 29 47253
Stružānu pamatskola
Vecstružāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes rajons, LV 4649
Tālr. 46 29535
Vīpes pamatskola
Vīpe, Jēkabpils rajons, LV 5238
Tālr. 52 75647