Vienas dienas nometnes skolēniem

Katrā nometnē piedalījās 10 skolēni un viens skolotājs no katras projektā iesaistītās skolas, pavisam vienā nometnē - 10 skolas. Visās 5 nometnēs dalību ņēma 500 skolēni un 50 skolotāji.
Nometnes vadīja Bērnu Vides skolas darbinieki un pieaicināti speciālisti. Tās laikā bērniem piedāvāja daudzveidīgas darbnīcas, tā atklājot, kā dažādos veidos var pētīt un iepazīt upi, bezbailīgajiem bija iespēja doties nakts pārbaudījumos.

nometne3.jpg (22310 bytes)

Daudzo darbnīcu mērķis bija parādīt, cik lielas ir iespējas upi iepazīt no dažādiem aspektiem, kā arī atrast katra skolēna interesēm atbilstošu izpētes veidu. Nometnes laikā varēja darboties šādās darbnīcās – dzīvība ap upi, cilvēka darbība upes krastos, sajūtu spēles dabā, pa senatnes pēdām, upes iemītnieku attēlošana parafīnā, ķermeņa apgleznošana, kustību darbnīca, vides māksla, izdzīvošanas pamati. Darbnīcu laikā izpētīto, atrasto, iemācīto skolēni noformēja, veidojot garu “upes tārpu”, kas bija sava veida dienasgrāmata par padarīto. “Tārps” ceļoja no nometnes uz nometni, tā izaugot arvien garāks un garāks.

Atpakaļ