Divu dienu semināri skolotājiem

Arī otrajā apmācību ciklā seminārus vadīja Laura Zvingule no Bērnu Vides skolas, Andris Soms no Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta, Nils Madsens un Kirstena Molere no Esrum Mollegard vides izglītības centra Dānijā.

2seminars.jpg (13734 bytes)

Skolotāji semināros dalījās pieredzē par  projektu darbā paveikto, analizēja izveidojušās problēmas un meklēja tām risinājumu, diskutēja par projektu darba novērtējumu, apguva jaunas metodes, kā pētīt mežu vai pļavu upes krastos. Skolotāji izmēģināja roku arī praktiskos projektos – būvēja tiltus un pagatavoja akmens laikmeta ieročus.

Atpakaļ